Aleksanteri Associate

Aleksanteri Associate on affiliaatiosuhde yksittäisen (esim. Helsingin yliopiston
tiedekunnassa, muussa yliopistossa, sektoritutkimuslaitoksessa tai muussa
tutkimusyksikössä Suomessa tai ulkomailla työskentelevän) tutkijan ja Helsingin yliopiston
Aleksanteri-instituutin välillä.

Aleksanteri Associateksi voidaan johtajan esityksestä ja johtokunnan nimittämänä nimetä korkeintaan kymmenen ansioitunutta, vähintään tohtorintutkinnon suorittanutta tutkijaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Aleksanteri Associatet ovat instituutin verkoston pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita. Ehdokkaaksi ei voi itse hakea.

Aleksanteri Associate 1.10.2013-30.9.2016

Leo Granberg
Dosentti, VTT

Aleksanteri Associatet 1.1.2013-31.12.2015

Natalia Baschmakoff
Professori Emerita, Itä-Suomen yliopisto, Venäjän kieli ja kirjallisuus

Aino Saarinen
Tutkija, YTT

Natalia BAschmakoff

Aino Saarinen

Aleksanteri Associatet 1.4.2012 - 31.3.2015

Pami Aalto
Jean Monnet -professori, Tampereen yliopisto

David Dusseault
VTT, Senior Market Analyst, Gasum Oy

Tuomas Forsberg
Professori, Tampereen yliopisto

Katalin Miklóssy
Dosentti, Helsingin yliopisto

Arto Mustajoki
Professori, Helsingin yliopisto

Pekka Visuri
Professori, Maanpuolustuskorkeakoulu

Tuomas Forsberg ja Pami Aalto

Tuomas Forsberg & Pami Aalto
Kuva: Pekka Kiirala