Tutkimushankkeet

Tehostekuva

Hyvinvointi, sukupuoli ja toimijuus 2000-luvun Venäjällä
HST - sateenvarjohanke 2008-2010/2012
Welfare, Gender and Agency in RUSSIA in the 2000s
WGA Umbrella Project 2008 - 2010/2012

Hyvinvointi, sukupuoli ja toimijuus - sateenvarjohanke (HST) tarkastelee hyvinvointia ja poliittista demokratisaatiota rakenteina ja prosesseina ja toisaalta kulttuurisina merkityksinä ja toimijuutena, jotka ovat vahvasti sukupuolittuneita. Paikallis-alueelliset tapaustutkimukset, jotka koskevat kolmea kansalaisjärjestötyyppiä, niitä tukeva valtakunnallinen kysely ja kaikkia kehystävä makrotason politiikka-analyysi hahmottavat niin selviytymisen kuin muutoksenkin mahdollisuuksia. Hyvinvointiregiimiä lähestytään moniulotteisesti, sekä taloudellis-sosiaalisten että ruumiillis-seksuaalisten kysymysten kautta.

Monitieteinen HST painottaa, että siinä tehtävä kenttätyö luo tietoa väliasemista käsin ja yhteistyössä venäläisten tutkijoiden kanssa. Paikallis-alueelliset tapaustutkimukset haastavat makrotason taloudellis-poliittiset analyysit ja antavat mahdollisuuden puuttua niihin aineistovajeisiin ja teoreettisiin vinoumiin, jotka tuottavat kuvia 2000-luvun Venäjästä ´toisena´, vain (miehisten) eliittien hallussa olevana maana ja valtiona.

HST koostuu neljästä itsenäisestä osahankkeesta; yhdessä niistä on kansainvälinen tutkijaryhmä. Aleksanteri-instituutin uudessa tutkimuspoliittisessa ohjelmassa se liittyy hyvinvoinnin että demokratian lohkoihin. Tutkimusryhmällä on hyvät yhteydet lukuisiin yliopistoihin Venäjällä ja itäisessä Euroopassa sekä läntisessä maailmassa.

Vuoden 2008 toimintasuunnitelmaan kuuluu päävastuu vuosittaisesta Aleksanteri-konferenssista. Projektikaudella HST tulee järjestämään myös työpajoja eri yhteyksissä ja päätöskonferenssin. Se osallistuu Venäjää ja itäistä Eurooppaa koskevaan perus- ja tutkijakoulutukseen Helsingin yliopistossa. Julkaisuista valmistuvat ensimmäisinä antologiat naisten mobilisaatiosta ´vanhalla´ ja ´uudella´ Venäjällä ja kenttätyöstä post-sosialistisilla alueilla. Kaikkiaan hankkeessa valmistuu yksi väitöskirja ja yksi survey-raportti. Vuonna 2010 viimeisteltäväksi tulee myös toinen väitöskirja samalla kun yksi post-doc tutkimus ja konferenssiraportin toimitustyö käynnistyvät. Lisäksi tutkijat julkaisevat artikkeleita kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä ja osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun hankkeelle keskeisistä kysymyksistä.

HST on saanut Helsingin yliopiston kolmivuotisen tutkimusmäärärahan vuosille 2008-2010.

Osahankkeet ja yhteystiedot

Aino Saarinen
Dosentti, aino.saarinen(at)helsinki.fi
Aleksanteri-instituutti, PL 42 (Unioninkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto
Puh. +358-(0)9-191 23629; Faksi: +358-(0)9-191 23615
Dosentti Olga Liapounova, Irina Dracheva, Pomor State University
Apulaisprofessori Janet Elise Johnson, City University New York

Kriisikeskeskukset Venäjällä 2000-luvun lopussa: kansallinen survey-tutkimus
(The Crisis Centres for Women in Russia Today: a National Questionnaire Study)

 

Maija Jäppinen
Tutkijakoulutettava, maija.jappinen(at)helsinki.fi
Yhteiskuntapolitiikan laitos, PL 18 (Snellmaninkatu 10), 00014 Helsingin yliopisto
Puh: +358-(0)9-191 24608 Faksi: +358-(0)9-191 24564

Sosiaalityön käytännöt ja sukupuoli venäläisissä naisten kriisikeskuksissa
(Social Work Practices and Gender in Crisis Centres for Women in Russia)

 

Meri Kulmala
Tutkijakoulutettava, meri.kulmala(at)helsinki.fi
Aleksanteri-instituutti, PL 42 (Unioninkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto
Puh. +358-(0)9-191 23627; Faksi: +358-(0)9-191 23615

Paikallinen itsehallinto ja sosiaalialan kansalaisjärjestöt ratkaisemassa paikallisia ongelmia - erillään, toisistaan riippuvaisina vai kumppaneina?
Tapaustutkimus, Sortavala, Karjala

(Local Self-government and Social-sector Civic Organisations Solving Local Problems – Separate Encounters, Inevitable Interdependence or Partnership?)

 

Suvi Salmenniemi
Tutkijatohtori, suvi.salmenniemi(at)helsinki.fi
Sosiologian laitos, PL 10 (Snellmaninkatu 12), 00014 Helsingin yliopisto
Puh: +358-(0)9-191 24610; Faksi: +358-(0)9-191 23967

Oma-apukäytännöt ja käsitykset ´hyvästä elämästä´ 2000-luvun Suomessa ja Venäjällä -
(Self-help and Conceptions of a ‘Good Life’ in Finland and Russia)

Projektin www-sivut http://www.helsinki.fi/aleksanteri/wga

Esite tulostettavaksi