Venäjän viimeinen energiarajaseutu - kestävyyshaasteet Venäjän Ääripohjolassa

Hankkeessa selvitetään energiapolitiikan muotoutumista Venäjän pohjoisilla alueilla, jonne maan energiantuotannon painopiste on lähivuosikymmeninä siirtymässä. Japanilaista ja suomalaista Venäjän energiapolitiikan tuntemusta yhdistävässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten politiikka muotoutuu Venäjän sisäisten tekijöiden, kansainvälisten yritysten ja kansainvälisen politiikan vuorovaikutuksena, sekä sitä, millaisen aseman paikallisten yhteisöjen sosioekonominen kehitys ja ympäristövastuu saavat tässä politiikassa.

Tutkimuksella on paitsi käytännöllisiä tavoitteita, kuten Venäjän energiasektorilla toimivien yritysten sosiaali- ja ympäristövastuiden edistäminen, myös tutkimuksellisia tavoitteita, joihin lukeutuu energiapolitiikan muotoutumista selittävän analyysimallin täydentäminen materiaalisuuden ja turvallisuuden ulottuvuuksilla. Tutkimus korostaa maantieteellisen kontekstin merkitystä sekä energiapolitiikan muotoutumisessa että kestävää kehitystä koskevien tulkintojen tekemisessä.

Hankkeen johtaja:  

Professori Veli-Pekka Tynkkynen, Aleksanteri-instituutti / Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Kesto:   1.9.2014-31.8.2016
Rahoitus:   Academy of Finland