Päättyneet hankkeet

Tehostekuva

Venäläiset naiset maahanmuuttajina 'Pohjolassa' : Suomessa, Norjassa, Ruotsissa

RWN-projekti oli monitieteellinen ja vertaileva tutkimus venäläisten naisten elämästä pohjoismaisella Barentsilla, Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoisimmilla alueilla, jonne he olivat muuttaneet Neuvostoliiton hajoamisen eli vuoden 1991 jälkeen. Päähuomion kohteena olivat maahanmuuttajanaisten kokemukset ´toisina´ ja heidän identiteettiensä kehittyminen kohti transkulttuurisuutta, jossa on sekä pohjoismaisia että venäläisiä aineksia.

Tutkijaryhmä:

Aino Saarinen (Saarinen-Manninen Projektijohtaja Yht.tri (Oulun yliopisto), dosentti, vanhempi tutkija Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto

Jana Sverdljuk Fil.tri (yhteiskuntafilosofia, Moskovan yliopisto), vieraileva tutkija NIKK - Pohjoismainen naistutkimusinstituutti, Oslon yliopisto

Kerstin Hägg Fil.tri (sosiologia, Uumajan yliopisto), dosentti, vanhempi lehtori Department of Child and Youth Pedagogy, Umeå University

Kesto: 1.1.2004-30.6.2007

Rahoitus:
NOS-HS The Joint Committee for Nordic Research for the Humanities and Social Sciences Projektinumero: 20061

Laajempi projektikuvaus englanniksi
Russian Women as Immigrants in Norden - Finland, Norway, Sweden