Tutkimushankkeet

crossroads

Jälkikommunistisen muutoksen tienhaarassa:
Venäjän ja Kiinan strategiset valinnat vertailevasta näkökulmasta

Sekä Venäjä että Kiina ovat kokeneet perustavanlaatuisia muutoksia viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Siitä huolimatta vain harvat tutkijat ovat analysoineet Venäjän ja Kiinan jä lkikommunistista muutosta vertailevasta näkökulmasta. Tutkimushankkeessa verrataan Venäjän ja Kiinan muutosta kolmen keskinäisriippuvaisen alueen näkökulmasta: sosioekonomisen, poliittisen ja kansainvälisen järjestelmän kannalta.

Kehittyvätkö Venäjä ja Kiina vapaiksi markkinatalousmaiksi vai hyvinvointivaltioiksi? Tuleeko niistä autoritaarisia vai demokraattisia valtioita? Kehittyykö niistä suvereeneja suurvaltoja vai toisista(an) riippuvaisia valtioita?

Markkinaperusteinen valtio vai hyvinvointivaltio?

Molempien maiden haasteena on rakentaa uusi sosioekonominen järjestelmä ja yhteiskuntasopimus valtion ja yhteiskunnan välillä. Perustuuko uusi malli vapaille markkinavoimille, joiden yhteydessä ns. kolmannelle sektorille jää vastuu monista aiemmin valtion vastuulla olevista toiminnoista, vai uudelle hyvinvointivaltiolle joka rakentuu vanhan "sosialistisen hyvinvointivaltion" raunioille?

Autoritarismi vai demokratia?

Molempien maiden poliittista järjestelmää koskeva pääkysymys on valinta autoritarismin ja demokratian välillä. Venäjä on käynyt läpi perusteellisen poliittisen muutoksen ja rakentanut muodollisesti demokraattiset poliittiset instituutiot, mutta sen järjestelmää leimaa yhä vanhan järjestelmän perintö sekä uusien autoritarististen piirteiden esiin nousu. Kiina on toteuttanut paikallistason demokratiakokeiluja, mutta keskeinen kysymys on päättääkö maan johto jatkaa demokratisointia ja missä muodossa.

Suvereenisuus vai keskinäisriippuvuus?

Venäjän kansainvälistä asemaa voi kuvata laskevaksi suurvallaksi. Kiinan suurvaltastatus on nopeasti nousussa. Tilanne johtaa ne etsimään paikkaansa ja rooliansa kehittymässä olevassa kansainvälisessä järjestelmässä. Perustuuko Kiinan ja Venäjän kansainvälinen strategia autonomian ja suvereenisuuden puolustamiseen, vai päättävätkö ne osallistua, tai tulevat vedetyksi, kehitykseen, joka institutionalisoi kasvavan keskinäisriippuvuuden sekä jaettuihin normeihin perustuvan yhteistyön niiden ja muun maailman välillä?

Projektin tavoitteena on tuottaa aiheesta ainakin yksi kokoomateos, kymmenkunta tieteellistä lehtiartikkeleita ja neljä kansainväistä seminaaria.


Kesto :

01.01.2008 - 31.12.2010
Vastuuhenkilö : Christer Pursiainen, christer.pursiainen [at] cbss.org
Tutkijat: Linda Jakobson, erikoistutkija, Ulkopoliittisen instituutin Kiina-ohjelman johtaja,
Markku Kivinen, professori, johtaja,
Aleksanteri-instituutti , Helsingin yliopisto
Timo Hellenberg, VTT, yhteyspäällikkö, Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto
Sergei Medvedev, professori, varadekaani, Higher School of Economics (and Political Science), Moskova
Minxin Pei, PhD, johtaja, China Program at the Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC.
Rahoitus: Suomen Akatemia 121955

 

Projektikuvaus englanniksi At the Crossroads of Post-Communist Transformation: The Strategic Choices of Russia and China in Comparative Perspective