Meneillään olevat hankkeet

Tehostekuva

Sosiaalinen kumppanuus rakenteiltaan muuttuvan maaseudun paikallisissa innovaatioissa

Projekti tutkii paikallistasolla sosiaalisen kumppanuuden muotoja ja toimintaa sosiaalisten innovaatioiden syntymisen, leviämisen ja vakiintumisen ehtona. Maaseudun yhteiskunnallisesta murroksesta syntyvät sosiaaliset innovaation pyrkivät edistämään positiivisia kehityskulkuja ja lievittämään negatiivisten kehityskulkujen seurauksia. Sosiaalisia innovaatioita analysoidaan Suomen, Venäjän ja Liettuan maaseutualueilla.

Hankkeen loppuraportti valmistuu syksyllä 2010.

Kesto: 01.01.2007-31.12.2009
Kontaktihenkilö: Leo Granberg Ruralia-instituutti, Helsingin yliopisto
Tutkimusryhmä:

Jouko Nikula, vanhempi tutkija Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto,
Inna Kopoteva, tutkija, Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto
Miira Niska, FM, Helsingin yliopisto
Leonardas Rinkevicius, professori Technical University of Kaunas
Egle Butkeviciene, apulaisprofessori Technical University of Kaunas
Aleksandr Bedny, tutkimusryhmän johtaja University of N. Novgorod
Alexander Shkerin, FM, University of N. Novgorod

Rahoitus: Suomen Akatemia