Päättyneet hankkeet

Puolustusvoimat ja siviilikriisinhallinta

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti (Christer Pursiainen, Timo Hellenberg ja Hanna-Mari Kivelä) on toteuttanut raportit "Puolustusvoimat ja sisäinen turvallisuus" (Aleksanteri Papers 2:2004) sekä "Puolustusvoimat ja kansainvälinen siviilikriisinhallinta" (Aleksanteri Papers 4:2004) puolustusministeriön tilauksesta. Raporttien kysymyksenasettelu kohdistuu siihen, mitä haasteita ja tehtäviä siviiliyhteiskunta asettaa puolustushallinnolle ja puolustusvoimille.

Ensimmäinen osa ”Puolustusvoimat ja sisäinen turvallisuus” (elokuu 2004) keskittyy puolustusvoimien kotimaiseen rooliin erityisesti poliisin ja pelastustoimen avustamisessa. Toinen raportti ”Puolustusvoimat ja kansainvälinen siviilikriisinhallinta” (syyskuu 2004) sen sijaan tarkastelee konfliktialueiden kansainvälistä siviilikriisinhallintaa Suomen ja erityisesti puolustusvoimien näkökulmasta.

Viranomaislähteiden ja aiemman kirjallisuuden hyödyntämisen lisäksi tätä selvitystä varten on haastateltu lukuisa joukko poliitikkoja, virkamiehiä ja asiantuntijoita, erityisesti eduskunnan puolustus- ja ulkoasiainvaliokunnan jäseniä. Näin on pyritty kartoittamaan raportin kysymyksenasetteluihin liittyvät erilaiset poliittiset ja asiantuntijamielipiteet sekä niiden perustelut, ja luomaan tällä tavoin aiempaa jäsentyneempi kehys aihepiiristä käytävään julkiseen keskusteluun.

Raporteissa on piirretty kuvaa sisäisen turvallisuuden ja kansainvälisen siviilikriisinhallinnan tulevaisuuden kehitystrendeistä erityisesti Suomen näkökulmasta, pyrkien paitsi hahmottamaan kokonaiskuvaa, myös erilaisia suomalaisessa keskustelussa esiintyviä osittain ristiriitaisia tai toisiaan haastavia näkökulmia. Eräänä alakysymyksenä on ollut se, mikä on tai voisi olla juuri puolustusvoimien rooli sisäisessä turvallisuudessa ja kansainvälisessä siviilikriisinhallinnassa

Yhteyshenkilö: Timo Hellenberg, office[at]hellenberg.org

Kesto: 1.3.2003 - 31.8.2004

Tutkimusryhmä:
VTT Timo Hellenberg, Projektipäällikkö, Aleksanteri-instituutti
VTT C hrister Pursiainen, Vanhempi tutkija, Nordregio
M.Soc.Sc. Hanna-Mari Kivelä, Tutkija, Aleksanteri-instituutti

Rahoittaja:
Puolustusministeriö