Päättyneet hankkeet

Inkerinsuomalaisten tukihankkeen arviointi

Arvioinnissa tarkasteltiin nelivuotisen lähialueprojektin, Inkerinsuomalaisten tukihankkeen tuloksia. Projektissa kohennettiin inkerinsuomalaisten työllisyystilannetta järjestämällä ammatillista täydennyskoulutusta ja tuettiin kulttuuria inkerinsuomalaisten nykyisillä asuinalueilla Venäjällä ja Virossa. Arvioinnin tilasi Työministeriö.

Hankkeen arvioi Aleksanteri-instituutin kolmihenkinen työryhmä. Arvioinnin keskeiset teemat olivat hankkeen tavoitteiden saavuttaminen työllisyyden, kulttuurin ja vanhusten olojen kehittämisen suhteen, toimintamuotojen mielekkyys edunsaajien näkökulmasta, tiedonkulku toimijoiden välillä ja suositukset tulevaisuuden hankeyhteistyölle. Raportti pohjautuu pääosin haastattelumateriaaliin ja lisäksi hankkeessa laadittuun kirjalliseen aineistoon.

Tiivistelmä (PDF)

Kesto: 1.4.2003 - 15.11.2003. Hanke on päättynyt ja loppuraportoitu.

Tutkijat: Kivinen, Markku, Nikula, Jouko, Kauppila, Laura

Vastuuhenkilö: Kivinen, Markku; Johtaja; Aleksanteri-instituutti

Raportti (PDF)