Päättyneet hankkeet

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen tutkimuksen arviointihankes

Arviointihankkeesta sovittiin Suomen Akatemian johdon sekä kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan välisissä tulosneuvotteluissa lokakuussa 2000. Aleksanteri-instituutin koordinoimassa hakkeessa arvioidaan Lapin, Tampereen, Turun ja Helsingin yliopistojen ulko- ja turvallisuuspoliittista tutkimusta harjoittavat laitokset ja erillislaitokset (Aleksanteri-instituutti Helsingissä, Rauhan- ja konfliktin tutkimuslaitos Tampereella ja Jean Monnet-keskus Turussa ) sekä Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitos, Ulkopoliittinen instituutti.

Syyskuun aikana arvioitavat yliopistojen laitokset ja erilliset tutkimuslaitokset täyttävät arviointilomakkeen ja toimittavat valmistelutoimikunnan valitsemille panelisteille materiaalia. Marraskuun puolivälissä arviointipaneeli vierailee kaikissa arvioitavissa yliopistoissa ja erillislaitoksissa ja keskustelee näiden edustajien kanssa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehtävästä tutkimuksesta. Nämä kolme elementtiä - arviointilomake, kirjallinen materiaali ja henkilökohtaiset keskustelut - toimivat arvioinnin perusteina, joiden pohjalta hankekoordinaattori laatii loppuraportin, jonka on määrä valmistua vuoden 2002 helmi-maaliskuussa.

Arvioinnin toteutuksesta vastaa toimikunnan asettama valmisteluryhmä, johon kuuluvat professori Marja Järvelä, professori Paavo Okko ja professori Terttu Utriainen. Valmisteluryhmä määrittelee ja rajaa arviointikohteen, määrittelee sen tavoitteet, kokoaa kansainvälisen paneelin ja antaa arvioinnin heille toimeksi. Arviointipaneeliin kuuluvat professori emeritus Kalevi Holsti (University of British Columbia, Kanada), professori Tarja Cronberg (Copenhagen Peace Research Institute, Tanska) sekä professori Steve Smith (University of Wales, Englanti). Arviointihankkeen koordinaattorina toimii yhteiskuntatiet. tri Jouko Nikula Aleksanteri-instituutista.

Kontaktihenkilö: Jouko Nikula

Kesto: 1.9.2001-31.3.2002

Rahoitus: Suomen Akatemia