Päättyneet hankkeet

Suomen ja Luoteis-Venäjän akateemista koulutus- ja tutkimusyhteistyötä koskeva selvitys

Projektissa tehtiin selvitys Suomen ja Luoteis-Venäjän, erityisesti Pietarin, akateemisesta koulutus- ja tutkimusyhteistyöstä. Selvitys kattaa kaikki suomalaiset yliopistot, korkeakoulut sekä opetusministeriön rahoittamat tutkimuslaitokset ja Venäjän puolelta Pietarin korkeakoulut ja tutkimuslaitokset sekä muutaman vertailutapauksen lähialueilta. Tieteenaloista selvitys kattaa humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat, sisältäen myös oikeustieteet ja aluetieteet, sekä vertailutapauksia muista tieteistä. Projektissa selvitettiin sekä yliopistojen ja korkeakoulujen keskushallintojen välinen että tiedekuntien, laitosten ja instituuttien välinen institutionalisoitu kahden- ja monenvälinen Venäjä-yhteistyö kuin myös epävirallinen, tutkijatason yhteistyö ja sen merkittävyys/laajuus akateemisessa toimintakentässä. Selvitystyö kattaa opiskelija-, tutkija- ja opettajavaihdon sekä tutkimus- ja koulutusprojektit ja yhteistyön rahoitusmallit sekä näiden jakaantumisen tieteenaloittain. Projektissa kartoitettiin myös Suomen ja Luoteis-Venäjän, erityisesti Pietarin, akateemisen yhteistyön tämän hetkiset toimintaedellytykset. Hankkeen julkaisussa esitetään myös suosituksia kehittämistoimenpiteiksi.

Kontaktihenkilö: Maija Lummepuro

Kesto: 1.8.2001 - 31.3.2002

Rahoittaja: Opetusministeriö

Materiaalia

Selvitys Suomen ja Luoteis-Venäjän akateemisesta
koulutus- ja tutkimusyhteisöstä
(pdf 634 KB)

Kyselylomake (pdf 71 KB)