Päättyneet hankkeet

Russia and NIS Expertise Programme

Aleksanteri-instituutti valmensi Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osaksi rahoittamassa valtakunnallisessa Russia and NIS Expertise -ohjelmassa suomalaisia asiantuntijoita ja konsultteja EU:n Itäohjelman tehtäviin. Ohjelma antoi perustiedot EU:n itään suuntautuvasta avusta ja sen hallinnoinnista, perehdytti konsultin työhön ja oman asiantuntemuksen kehittämiseen ja markkinointiin.

Ohjelmaan kuului opetusta 15 opintoviikkoa. Sen lisäksi valmennettavat laativat projektityönä rahoitushakemuksen, suorittivat sivuopintoja ja projektiharjoittelun kohdemaassa. Valmennuksen aikana tehtiin opintomatkat Venäjälle ja Brysseliin.

Kurssille otettiin vuosittain 20-40 asiantuntijaa. Ensimmäisellä kurssilla 1997-98 oli mukana Helsingin yliopiston Aikuiskoulutuskeskuksen Kotkan yksikkö ja toisella kurssilla 1998-99 Oulun yliopiston Kajaanin kehittämiskeskus. Ohjelman suorittaneet ovat rekisteröityneet Alex Consult -tietokantaan ja jatkavat asiantuntijoiden valmennusverkostona.

Loppuraportti (pdf 271 KB)

Kontaktihenkilö: Elina Kahla

Kesto: 1998-2000

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)