Päättyneet hankkeet

tehostekuva

Suomen Opetusministeriö on käynnistänyt ”Venäjä-tietopalvelu” –hankkeen, jonka tavoitteena on koota yhdelle verkkosivustolle eri tahojen tarjoamaa Venäjä -tietoa.

Uusi RUSSIAinfo-sivusto palvelee laajaa käyttäjäryhmää. Se tukee tutkijoiden, virkamiesten, opettajien, opiskelijoiden, liike-elämän ja median Venäjään kohdistuvia tiedontarpeita sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Yhtenäinen verkkopalvelu käyttäjän ja tiedon tuottajan etu

Venäjään liittyvien tietoresurssien tarjonta on laajaa, mutta hajautettua. Yksin Suomessa on yli 30 organisaatiota, joissa on Venäjään liittyvää tietopalvelutoimintaa ja tiedontuotantoa. Tarpeellisen tiedon etsiminen vie käyttäjiltä kohtuuttomasti aikaa.

Yhtenäinen moderni RUSSIAinfo-tietopalvelu esittää jo olemassa olevien palvelujen vahvat aihealueet laadullisesti korkeammalla tasolla. Samalla yhtenäinen verkkosivusto minimoi päällekkäisyyksiä.

RUSSIAinfo mahdollistaa tiedonhaun yksilöllistä räätälöintiä, se on vuorovaikutteinen ja voi toimia sekä tuottajien että käyttäjien työvälineenä.

Asiantuntijaverkosto takaa tulevan verkkopalvelun laadun

Kansallinen Venäjä-tietopalvelu -hanke toteutetaan yhteistyössä muiden keskeisten Venäjä-asiantuntijatahojen kanssa. Tuleva partneriverkosto koostuu seuraavista erityisryhmistä: ministeriöt, yliopistot ja korkeakoulut, elinkeinoelämä, kirjastot ja tietopalvelut sekä kansainväliset yhteistyökumppanit. Hankkeen kehittämisvastuu on Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutilla.

Uusi tietopalvelu avattiin toukokuussa 2006. Tututstu tietopalveluun.

Yhteystiedot

Projektipäällikkönä toimi Tanja Pursiainen