RAGE

Hate speech and populist othering In Europe: Through the race, age, gender looking glass

Viime vuosina ovat erilaiset populistiset liikkeet ja puolueet kasvattaneet suosiotaan monissa Euroopan maissa. Niitä on usein syytetty vihapuheesta ja suvaitsemattomuuden lietsonnasta.  Tutkimuksessa ilmiötä tarkastellaan sukupuolittuneesta näkökulmasta analysoimalla, miten sukupuoli ilmenee erilaisten toimijoiden ohjelmissa ja toiminnoissa. Toinen keskeinen teema on nuoriso, sekä se, miten viime vuosien talousongelmien vaikutus heijastuu heidän arvomaailmoissaan.

Teoreettisena käsitteenä populismi ymmärretään laajasti poliittisen argumentaation mallina. Sitä ilmenee kaikissa puolueissa.  Tässä tutkimuksessa keskitytään sellaiseen populismiin, jossa katsotaan, että enemmistön mielipidettä ei oteta riittävästi huomioon. Populismiin ei välttämättä liity vihapuhetta. Toisaalta näiden välillä voidaan löytää yhteys ”meitä” ja ”muita” erottelevista puhetavoista.

Tutkimus koostuu kolmesta osioista, joissa tarkastellaan seuraavia aiheita: 1) populismiin ja / tai vihapuheeseen liitetyt järjestöt tai puolueet, 2) populismi ja vihapuhe internetissä ja 3) vihapuhetta vastustavat tahot.

Hankkeessa on mukana kahdeksan EU-maata: Englanti (University of Leicester), Ranska (University of Paris), Italia (University of Florence), Slovenia (the Peace Institute), Bulgaria (Center for Advanced Study Sofia),  Itävalta (University of Vienna), Tanska (Aalborg University) ja Suomi (University of Helsinki). Hanketta koordinoi  Leicesterin yliopisto, jossa sen johtajana toimii Gabriella Lazaridis.

Suomen osuutta johtaa Aino Saarinen. Suomen tutkijatiimiin kuuluvat lisäksi Kaarina Aitamurto, Airi Markkanen, Anca Enache ja Heini Puurunen.

Rahoittaja: EU:n Perusoikeus ja kansalaisuus-ohjelma

Hankkeen kesto: 2/2013 – 1/2015

Hankkeen kotisivu: http://www2.le.ac.uk/departments/politics/research/rage-project

Hankkeen esite (pdf)