OVET- Venäjän ja itäisen Euroopan osaajana työmarkkinoilla

 


Venäjän ja itäisen Euroopan osaajana työmarkkinoilla (OVET) -hanke edisti työelämäohjausta, opintojen työelämärelevanssia ja työllistymistä. Hankkeen erityistavoiteena oli tukea Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntemuksen hyödyntämistä työelämässä vahvistamalla korkeakoulujen ja työnantajien välistä yhteistyötä.

OVET-hankkeen tavoitteena oli kehittää yhdessä korkeakoulujen kanssa opiskelijoiden työllistymistä tukevia ohjauskäytäntöjä ja toimintamalleja sekä levittää parhaiksi havaittuja käytänteitä valtakunnallisesti. OVET-hanke rakensi dialogia ja toimintamalleja korkeakoulujen ja työnantajaorganisaatioiden välille, jotta Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntijuus tunnistettaisiin ja sitä hyödynnettäisiin työelämässä monipuolisesti.

Hankkeen toiminnan aikana järjestettiin ympäri Suomea useita seminaareja, koulutustilaisuuksia, työelämäfoorumeja ja asiantuntijapäiviä. Vuoden 2011 aikana pilotoitiin yritysten kanssa yhteistyössä järjestetty yritysprojektikurssi, jonka pohjalta valmistui myös korkeakouluhenkilökunnalle suunnattu käsikirja. Lisäksi OVET-hanke julkaisi kaksi kirjaa, jotka pohtivat Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntijuutta ja sen roolia työelämässä sekä etsivät uusia avauksia ja uudenlaisia tapoja hyödyntää ja kehittää Venäjän ja itäisen Euroopan tuntemusta.

Hankkeen teemoihin voi tutustustua katsomalla Valloita Venäjä asiantuntemuksella-videon:

 

Hankkeen julkaisut:

 

Vie osaaminen yhteiskuntaan - Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen uudet suuntaviivat


Huom! Yllämainittua kirjaa voi tilata myös painettuna osoitteesta ovet-hanke@helsinki.f
i

 

Vie osaaminen kartalle - Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntemusta etsimässä

 

Askel asiantuntijaksi - käsikirja yritysprojektikurssin toteuttajalle (pdf)

Step to Expertice - Handbook for Business Course Providers (pdf)

 

Hankkeen päätoteuttaja oli Aleksanteri-instituutti. Hankkeen partnereita olivat HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Lapin korkeakoulukonserni. Lisäksi Aleksanteri-instituutti edustaa hankkeessa koordinoimaansa 12 suomalaisen yliopiston verkostoa.

Hankkeen omat sivut: ovethanke.fi

Kesto: 01.04.2010 - 30.11.2013
Projektipäällikkö: Iiris Virtasalo (iiris.virtasalo[at]helsinki.fi), p.  050 4418891

Hanke sijoittui opetusministeriön valtakunnallisen ESR-kehittämisohjelman 2007–2013 toimintalinjan 3 kehittämisohjelmaan: Osaajana työmarkkinoille. Hanketta rahoitti Pirkanmaan ELY-keskus.