Päättyneet hankkeet

Nordic Network University

Nordic Network University projekti (NNU) on kansainvälinen yliopistojen ja korkeakoulujen verkostoitumishanke, jota Aleksanteri-instituutti on koordinoinut vuoden 1998 kesäkuusta lähtien. Projekti on saanut alkunsa venäläisen Herzenin pedagogisen yliopiston aloitteesta verkostoitua akateemisella sektorilla pohjoismaisten yliopistojen kanssa yhteisiä kansainvälisiä koulutusohjelmia kehittämällä monimuoto-opetuksen menetelmiä soveltaen. Tavoitteena on laaja-alainen verkosto, joka kattaa korkeakouluopetuksen eri tasot: yliopiston perus-ja jatkotutkintoihin tähtäävä opetus, ammattikorkeakoulujen opetus, yliopistojen täydennyskoulutustoiminta ja niihin liittyvä tutkimustoiminta.

Yhteistyön yhteisenä ideana on sellaisen profiilin ja sellaisten toimintamuotojen kehittäminen, jossa erityistä painoa annetaan yhteiselle pohjoiselle ulottuvuudelle, "rivien vahvistamiselle" akateemisella sektorilla pohjoismaisten ja venäläisten yliopistojen kesken. NNU projektin pitkän aikavälin näkymänä on laajentua koskemaan myös muita pohjoismaita, mahdollisesti Baltian maita, ja muita yliopistoja ja korkeakouluja Venäjältä. Strategiana on luoda toimiva verkosto, joka omien koulutuspalvelujensa lisäksi tarjoaa toiminassa oleville koulutusohjelmille mahdollisuuden verkostoitua pohjoisten alueiden yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

Tällä hetkellä suunnittelun painopiste on yhtäällä verkoston yleisessä rakenteessa ja toisaalta neljällä alueella: opettajien kielikoulutus (suomen, ruotsin ja englannin opetus venäläisille, venäjän täydennyskoulutus suomalaisille ja ruotsalaisille osallistujille ) pedagogiset hankkeet (mm. venäläisten koulujen rehtoreitten Management -ohjelma,) yhteiskuntatieteellinen koulutus ja ammattillisesti suuntautuva täydennyskoulutus (PD-ohjelmat). Opetuksessa käytetään sekä lähiopetusta että eLearning-menetelmiä. Kuluvana vuonna verkoston tilannetta on muuttanut Herzenin yliopiston koulutustoiminnan aloittaminen Viipurissa, ja huomattavan Ruotsalaisen rahoituksen suuntaaminen sen tukemiseen.

Aleksanteri-instituutin tehtäväkuvaan NNU:n koordinaattorina kuuluu mm. kehitteillä oleville hankkeille resurssi-mahdollisuuksien etsiminen, rahoitushakemusten valmistelu ja sopimusten teon seuraaminen yhteistyökumppaneiden välillä, kokousten ja seminaarien järjestäminen, tiedon keruu meneillään olevista projekteista ja kokonaishankkeen suunnittelu ja kehittäminen yhdessä yhteistyöhön osallistuvien yliopistojen ja laitosten kanssa. Suunnittelutyötä on suurelta osin rahoittanut Mid-Sweden University Ruotsista.

Osallistujat:
Joensuun yliopisto
Vantaan täydennyskoulutuskeskus
Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu
Aleksanteri-instituutti
Mid-Sweden University, Ruotsi
Herzenin Pedagoginen Yliopisto, Venäjä