Päättyneet hankkeet

Tehostekuva

MultAgri: Multifunktionaalinen maatalous Euroopassa

Aleksanteri-instituutti osallistuu EU-tutkimushankkeeseen MultAgri, jossa kartoitetaan eurooppalaisia tutkimuksia ja hallinnollisia dokumentteja multifunktionaalisen maatalouden eri näkökulmista. MultAgrissa on mukana 26 tutkimusorganisaatiota 15:sta maasta. Aleksanteri-instituutti vastaa Itä- ja Keski-Euroopan maiden multifunktionaalisen maatalouden (”Multifunctionality of activities, plurality of identities, and new institutional arrangements”; WP4) dokumenttien kartoittamisesta, analysoimisesta ja kokoamisesta alueelliseksi raportiksi. Aleksanteri-instituutissa järjestetään aiheesta seminaari 3.-4.12.2004.

Multifunktionaalisuus on noussut kiintoisaksi ja painoarvoiseksi eurooppalaisen maatalouden ja maaseudun kehittämisen suuntaviivaksi. Yhteiskunnan odotukset maataloudelta ja maaseudulta ovat muuttuneet: maatalouden tulee ravinnontuotannon lisäksi entistä enemmän vastata muihin tehtäviin, kuten maisemasta ja muusta ympäristöstä huolehtimiseen, biodiversiteetin suojelemiseen, ruuan laadukkuuteen ja maaseudun elinvoimaisuuteen. Uudentyyppisiä, multifunktionaalisia maatiloja onkin syntynyt, etenkin läntisessä Euroopassa, vastaamaan näihin haasteisiin ja samalla paikkaamaan produktivististen tuotantomallien heikkouksia turvata useimpien maatilojen elinmahdollisuuksia. Maatilojen multifunktionaaliset toimintastrategiat liittyvät ruokatuotteiden laadun ja arvon lisäämiseen (kuten luomutuotanto, maatilalla tehtävä jatkojalostus, suoramyynti, laatutuotteet), mutta myös maatilan toimintoihin, jotka eivät liity perinteiseen ravinnontuotantoon, kuten maatilamatkailuun, energian tuotantoon, maiseman ja vesistöjen hoitamiseen, erilaisiin alihankintatöihin.

Toisin kuin monessa läntisen Euroopan maassa, tietous itä- ja keskieurooppalaisista multifunktionaalisuuden strategioista on ollut toistaiseksi vähäistä. Aleksanteri-instituutin tavoitteena on täyttää tätä tietovajetta kartoittamalla ja analysoimalla olemassa olevia tutkimuksia ja hallinnollisia dokumentteja kahdeksassa Itä- ja Keski-Euroopan maassa (Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekin tasavalta, Slovakia, Unkari ja Slovenia). Tämä kartoitustyö tarjoaa lähtökohdan tuleville, uusien EU-maiden multifunktionaalista maataloutta tarkasteleville tutkimushankkeille.

Lisätietoja: www.multagri.net

Vastuuhenkilö: Leo Granberg (leo.granberg [at] helsinki.fi)

Muut jäsenet: Maarit Heinonen (maarit.i.heinonen [at] helsinki.fi)

Kesto: Toukokuu 2004 – Kesäkuu 2005