Tutkimushankkeet

Merenkulun ja matkailun riskien ja mahdollisuuksien identifiointi arktisella alueella (MERMAID)

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimusmäärärahoista rahoitettava MERMAID-hanke tukee Suomen arktisen strategian toimeenpanon suunnittelua. Hankkeen tulokset parantavat Suomen mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja vastuullisesti arktisella alueella ja hyötyä alueen kehityksen tuomista taloudellisista mahdollisuuksista.

MERMAID-hankkeen tavoitteena on

  1. tuottaa Suomelle relevantteja skenaarioita arktisen alueen taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja poliittisesta kehityksestä;
  2. ennakoida Venäjälle erittäin tärkeän alueen muutostrendejä sekä testata luotuja hypoteeseja laajan kansainvälisen asiantuntijaverkoston kautta;
  3. arvioida sitä, miten Suomi ulkomaan-, kauppa- sekä innovaatiopoliittisilla toimilla voi vähentää alueen uhkia ja riskejä ja hyödyntää mahdollisuuksia; sekä
  4. arvioida Suomelle relevantteja ratkaisumalleja ja toimenpiteitä.

 

Ilmatieteen laitoksen koordinoima hanke toteutetaan vuosina 2015–2016. Hankkeen loppuseminaari järjestetään helmikuussa 2016.

Hankkeen toteuttajat:

Ilmatieteenlaitos

  • Tutkimusprofessori Adriaan Perrels

Helsingin yliopisto, Aleksanteri-instituutti

  • Professori Veli-Pekka Tynkkynen

Lapin korkeakoulukonserni (LUC) Matkailu

Turun yliopisto, Center for Maritime Studies