Kehittää, hallinnoi, koordinoi

Aleksanteri-instituutin keskeisiin tehtäviin kuuluu tutkimushankkeiden, laajempien tutkimusohjelmien sekä ei-akateemisten hankkeiden kehittäminen, hallinnointi ja toteuttaminen. Instituutti pyrkii toimimaan suomalaisen Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimukseen liittyvän monitieteisen tutkijaverkoston solmukohtana. Tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa alan tutkimukselle hankkimalla lisäresursseja alan tutkimukseen ja koulutukseen sekä lisäämällä verkostoitumista.

Instituutin oma tutkimustoiminta pyritään toteuttamaan osana laajempia tutkimushankkeita tai ohjelmia, jotka toteutetaan yhteistyössä muiden koti- ja ulkomaisten tutkimusyksiköiden kanssa.

Veli-Pekka Tynkkynen Venäjästä, energiasta ja ilmastonmuutoksesta

 

Venäjän energiapolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen on suosittu vieras tilaisuuksissa, joissa keskustellaan Venäjän roolista ilmastonmuutoksessa. Tiedekulmassa 17.3.2016 Tynkkystä haastatteli Mikko Pelttari.

Ei pelkästään akateemista

Akateemisten tutkimushankkeiden ohella instituutti osallistuu moniin ei-akateemisiin kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin, joiden avulla pyritään kanavoimaan Suomessa olevaa alan tietotaitoa yhteiskunnalliseen käyttöön sekä edistämään yhteistyötä eri yhteiskunnallisten toimijoiden kesken Suomessa, Euroopan unionissa ja kohdealueen maissa.

Hyvänä esimerkkinä tällaisesta hankkeesta on vuosina 2010-2013 opetusministeriön valtakunnallisen ESR-kehittämisohjelman puitteissa toteutettu ja Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittama Venäjän ja itäisen Euroopan osaajana työmarkkinoilla - OVET, joka vahvisti korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä ja edistää korkeakoulujen opinto- ja työelämäohjausta.

Valloita Venäjä asiantuntemuksella - OVET-hankkeen video alueasiantuntijuudesta

ovet