Päättyneet hankkeet

Hungarian EcoForum

Neopoli Oy:n kansainvälistymisyksikkö, Green Triangle Finland (GTF) ja Aleksanteri-instituutti ovat käynnistäneet vuoden 1999 alusta Baltic EcoForum ympäristökoulutushankkeen latvialaisille ja liettualaisille kuntien ja maakuntien ympäristöpäättäjille. Koska GTF:llä ja Aleksanteri-instituutilla on vahvat suhteet myös Unkariin, olemme toteuttaneet ajalla 1999-2000 yllämainitun koulutushankkeen myös 10 unkarilaiselle kuntien ympäristöpäättäjälle. Hankkeen unkarilaisena osapuolena toimi Hungarian Institute of International Affairs.

Hankkeen tuloksena koulutettiin 10 Balatonin alueen ympäristöasioista vastaavaa virkamiestä suomalaiseen kunnalliseen ympäristöasioiden hoitotapaan. Edelleen tavoitteena oli avustaa heitä Local Agenda 21 prosessin käynnistämisessä omassa kunnassaan sekä valmentaa heitä projektityöskentelyyn ja käynnistämään EU rahoitteisia hankkeita. Hankkeen kokonaistavoitteena oli vähentää Balaton järven kuormitusta ja rakentaa alueelle kokonaisvaltainen jätteenkäsittelyohjelma.

Kontaktihenkilö: Timo Hellenberg

Kesto: 1.9.1999-1.9.2000

Osallistujat:
Aleksanteri-instituutti
Neopoli Oy (Green Triangle Finland)
Hungarian Institute of International Affairs

Rahoitus: Ympäristöministeriö