Päättyneet hankkeet

Finrusstroi - rakennus- ja kiinteistömarkkinoiden valmennusohjelma

Finrusstroi on Kouvolan Kasarminmäen Osaamiskeskuksessa 4.10-1.11.2002 toteutettava rakennus- ja kiinteistömarkkinoiden valmennusohjelma, joka on kohdennettu suomalaisille Venäjän kauppaa käyville tai suunnitteleville rakennusalan yrityksille sekä muiden alojen asiantuntijoille, jotka haluavat päivittää Venäjä-osaamistaan. Valmennuksessa hyödynnetään uusimpia tietoliikennesovellutuksia.

Valmennusohjelma koostuu kuudesta itsenäisestä moduulista, joiden sisältö kattaa rakennus- ja kiinteistömarkkinoiden eri aspektit markkinanäkymistä sopimusjuridiikkaan, verotusasioihin sekä rahoitustoimintaan. Opetusmetodeina käytetään huipputason asiantuntijaluentoja ja videoneuvottelumuotoista paneelikeskustelua Kouvolan ja Pietarin välillä. Pietarin päähän kootaan venäläisiä asiantuntijoita ja potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Valmennuksessa pyritään vuorovaikutteisuuteen saman alan asiantuntijoiden kesken hyödyntäen molempien maiden valmiuksia. Venäjän rakennusasiantuntemuksen hyödyntäminen tukee erityisesti Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittämistä.

Kuva hankkeen www-sivusta.