Päättyneet hankkeet

Database for Business and Public Administration

Hankkeen tavoitteena on luoda tietofoorumi, jonka sisällöntuotanto perustuu verkko- ja tietokantapohjaisiin, eri aihekokonaisuuksien ympärille rakennettuihin verkkokäsikirjoihin. 'Käsikirjat' toimivat itsenäisinä moduuleista koostuvina kokonaisuuksina, joista voi koota laajemman tietopaketin tarpeen mukaan. Tietopaketteja laadittaessa käytetään hyväksi sekä olemassa olevaa tietoa, joka muokataan oikeaan muotoon, sekä tehdään omaa, uutta selvitystä ja tutkimusta.

Toteuttajat:
HKKK:n LTT-Tutkimus Oy:n alaiset Venäjän ja Baltian instituutti (talouteen liittyvä sisältötuotanto) ja Elektronisen kaupan instituutti (tekninen konsultointi) sekä Aleksanteri- instituutti (politiikkaan ja hallintoon liityvä sisältötuotanto sekä tekninen toteutus)

Yhteistyökumppanit:
Pohjoisen ulottuvuuden tietopalveluverkoston toimijat; muut Venäjän ja Itä-Euroopan tietopalvelua tarjoavat ja tarvitsevat yritykset ja julkiset organisaatiot Suomessa

Rahoittaja: SITRA

Kesto: 1.2.-31.12.2001

Hankkeen tuloksena syntyi Database for Business and Public Administration -niminen tietopankki, joka sisältää sekä perus- että syventävää tietoa Latvian, Liettuan, Puolan, Venäjän ja Viron taloudesta ja poliittisesta järjestelmästä.