Päättyneet hankkeet

Baltian tietopalveluyksikkö

Baltian maiden tutkimuksen edistämiseksi ja koordinoimiseksi on perustettu Aleksanteri-instituutin Baltian tietopalveluyksikkö, jonka keskeisimpänä tavoitteena on seminaarien, kirjaston ja ALEX-tietopankin avulla tarjota tietoa tutkimushankkeista ja asiantuntijoista. Tavoitteena on myös kehittää suomalaista Baltia -asiantuntemusta sekä EU-kontekstissa että maailmanlaajuisesti ja edistää asiantuntijoiden verkottumista.

Baltian tietopalveluyksikkö palvelee myös syrjäseutuja ja se edistää rajanylittävää yhteistyötä tarjoamalla tietoa Internetin kautta. Se edistää tiedontuottamisen koordinointia tavoitteena päällekkäisen työn tai samankaltaisten projektien minimointi, tukee yrityksiä niiden pitkän tähtäimen suunnittelussa ja edistää tiedeyhteisön ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta tarjoamalla yrityksille tietoa tiedeyhteisöstä.

Hankeen kohderyhmiä ovat olleet ensisijaisesti tiedeyhteisö, yritykset ja tiedotusvälineet. Muita hyödynsaajia ovat sekä valtion että kuntien hallintoa ja muut Itä-Eurooppa tietoa tarvitsevat. Baltian tietopalveluyksikön resursseja voi myös hyödyntää Suomen rajojen ulkopuolella, koska tiedot tarjotaan myös englanniksi. Tavoitteena on saada tutkijat sitoutumaan jatkuvaan tiedon jakamiseen.

Baltian tietopalveluyksikön toimintastrategia rakentuu jatkuvasta
1) traditionaalisesta ja elektronisesta tiedottamisesta (lehdistötiedotteet, artikkelit, esitteet )
2) väitöskirja- ja raporttisarjan julkaisemisesta sekä
3) ALEX asiantuntija- ja tutkimusrekistereistä, jotka ovat käytettävissä www-sivujen kautta.

Tutkijatiedoista on linkki hanketietoihin, josta voi esimerkiksi edetä hankkeen tai tutkijan julkaisuihin. Instituutin tietopalvelun tarjonnan kannalta Baltian tietopalveluyksikön merkitys on keskeinen. Edellä mainitut toimenpiteet on suoritettu projektisuunnitelman mukaisesti 1998-2000 välisenä ajankohtana.

Tämän ohessa kehitettiin myös muuta Itä-Eurooppa tuntemusta sisältävää tietopankkia sekä valmisteltiin valtakunnallista "Pohjoisen ulottuvuuden tietopalveluverkostoa".

Kesto: 1.1.1998-31.12.2000

Osallistujat:
Aleksanteri-instituutti
Helsingin yliopiston Aikuiskoulutuskeskuksen Kotkan yksikkö
Turun Kauppakorkeakoulun Pan Eurooppa Instituutti

Rahoitus:
Opetusministeriö
Euroopan unioni (INTERREG II A)
Uudenmaan liitto