Publications

 • Miklóssy, Katalin and Korhonen, Pekka (eds.), The East and the Idea of Europe. Cambridge Scholars Pr Ltd., 2010.

 • Ilic, Melanie. Soviet Women, cultural exchange and the Women's International Democratic Federation. In S. Autio-Sarasmo – K. Miklossy (eds.) Reassessing Cold War Europe. London – New York: Routledge, 2011, pp. 157-174.

 • Jeremy Smith – Melanie Ilic (eds.): Khrushchev in the Kremlin: Policy and Government in the Soviet Union, 1953-1964. London – New York: Routledge, 2010.
 • Koivunen, Pia. Neuvostoliiton Komsomol-nuoret lukutaidottomuutta likvidoimassa. In Kirsti Salmi-Niklander, Sami Suodenjoki ja Taina Uusitalo (toim.) Lukeva ja kirjoittava työläinen. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2010, 274-297. (Väki Voimakas 23)

 • Kähönen, Aappo. Breaking away from the Empire: Reorientation of Finnish and Estonian export. In Scandinavian Economic History Review, accepted to be published, forthcoming in 2011, 33 pages.

 • Autio-Sarasmo, Sari – Miklóssy, Katalin (eds): Reassessing Cold War Europe. London – New York: Routledge, 2011.

 • Miklóssy, Katalin. Introduction. Article with Sari Autio-Sarasmo in Reassessing Cold War Europe. London – New York: Routledge, 2011, pp. 1-15.

 • Miklóssy, Katalin. Finnish--Hungarian Interactions in the 1970s.
  In S. Autio-Sarasmo – K. Miklossy (eds.) Reassessing Cold War Europe
  London – New York: Routledge, 2011, pp. 138-156.

 • Miklóssy, Katalin – Korhonen, Pekka. (eds.) The East and the Idea of Europe Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishers, 2010.

 • Miklóssy, Katalin. Crossing Boundaries in the East during the Cold War.
  In K. Miklóssy – P. Korhonen (eds.), The East and the Idea of Europe,
  Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishers, 2010, pp. 69-92.

 • Miklóssy, Katalin. The Helsinki Process and the Finnish Model from Small States' Perspective: Hungarian and Romanian CSCE-Strategies in Comparision. in Blomqvist, Anders, Constantin Iordachi and Balázs Trencsényi (eds.) Comparisons and Entanglements: Hungary and Romania beyond National Narratives (Stanford University Press, forthcoming 2011).

 • Miklóssy, Katalin. Changing Political Elite in the Reformist Context: Perestroika before Perestroika. In Markku Kangaspuro – Jouko Nikula – Ivor Stodolsky (ed) (2010): Revisiting Perestroika - Processes and Alternatives. Helsinki: SKS, pp. 97-119.

 • Miklóssy, Katalin. Khrushchevism after Khrushchev: the Rise of National Interest in the Eastern Bloc In Jeremy Smith – Melanie Ilic (eds.): Khrushchev in the Kremlin: Policy and Government in the Soviet Union, 1953-1964. London – New York: Routledge, 2010.

 • Miklóssy, Katalin. Preface. In S. Autio-Sarasmo – Brendan Humphreys (eds.) Winter Kept Us Warm: Cold War Interactions Reconsidered. Aleksanteri Cold War Series 1/2010. Helsinki: Kikimora Publications 2010, pp. 13-15.

 • Miklóssy, Katalin. Bokomtaler: Perforating the Iron Curtain. European Détente, Transatlantic Relations, and the Cold War, 1965-1985. Poul Villaume & odd Arne Westad (red.), In Nordisk Østforum Volum 24, 4/2010, pp. 430-432.

 • Miklóssy, Katalin. Moldova. In Jouni Järvinen – Jouko Lindsted (eds.): Itämereltä Välimerelle. Helsinki: Gaudeamus, 2011.

 • Nisonen-Trnka, Riikka. Miksi pieni on kaunista? Tšekkoslovakialaiset luonnontieteilijät ja aluetutkimuksen haasteet. Teoksessa: Suuri ja mahtava metodologia. Näkökulmia idäntutkimukseen. Toim: Viljanen,
  Aitamurto, Lassila & Salmi. Helsinki: Edita 2010, pp. 245-260.

 • Nisonen-Trnka, Riikka. The Prague Spring of Science: Czechoslovak Natural Scientists Reconsidering the IronCurtain. In: 1948 and 1968 – Dramatic Milestones in Czech and Slovak History. Edited by Laura Cashman, UK: Routledge Europe-Asia Studies Series, University of Glasgow 2010, pp. 106-122.

 • Nisonen-Trnka, Riikka. Orlando Figesin tapaus. Idäntutkimus 2/2010.

 • Nisonen-Trnka, Riikka. Soft Contacts through the Iron Curtain. In; Reassessing Cold War Europe. Eds. Sari Autio-Sarasmo and Katalin Miklóssy. London: Routledge 2011, pp. 100-118.

 • Sarasmo, Antti. Bokomtaler: Poltava: krigsfångar och kulturbyte. Lena Johnson & Tamara Torstendahl Salytjeva (red.), In Nordisk Østforum Volum 24, 4/2010, pp. 424-426.
   
 • Smith, Jeremy. Learning from the French: The modernization of Soviet winemaking, 1956-61. In S. Autio-Sarasmo – K. Miklossy (eds.) Reassessing Cold War Europe London – New York: Routledge, 2011, pp. 83-99.

 • Jeremy Smith – Melanie Ilic (eds.): Khrushchev in the Kremlin: Policy and Government in the Soviet Union, 1953-1964. London – New York: Routledge, 2010.