Aleksanteri-instituutti
PL 42 (Unioninkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 02941 911 (HY vaihde)

aleksanteri [at] helsinki.fi
etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

Sijainti ja yhteystiedot

Henkilökunta

Vuonna 1996 perustettu Aleksanteri-instituutti on nopeasti kasvanut noin viidenkymmenen hengen työyhteisöksi, joka tarjoaa dynaamisen työympäristön niin tutkijoille kuin hallintohenkilökunnallekin. Suuri osa instituuttilaisista saa rahoituksensa erilaisista hankkeista, ja vierailemassa on aina koti- ja ulkomaisia tutkijoita myös täysin ulkopuolisella rahoituksella.

Johtaja

Markku Kivinen  

Markku Kivinen
VTT, professori
Choices of Russian Modernisation -huippuyksikön johtaja

Erityisosaaminen: yhteiskuntateoria, Venäjän sisä- ja ulkopolitiikka, vertaileva transition tutkimus, sosiaalinen eriarvoisuus, valta ja demokratia, kulttuurin rakenteet ja makroprosessit

huone 245
050 563 6309

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae (pdf)
List of Publications (pdf)
Henkilökohtainen kotisivu

     

Varajohtaja

 

Markku Kangaspuro
Tutkimusjohtaja, FT (historia), professori

Erityisosaaminen: poliittinen historia, erityisesti entinen Neuvostoliitto ja Venäjän nykyinen poliittinen kehitys, identiteetit ja nationalismi; modernisaatio ja kehitysongelmat

Hallinnollinen asiantuntemus: projektijohtaminen ja suunnittelu

huone 240
050 522 3393

Curriculum Vitae

     

Tutkijat

Kaarina Aitamurto  

Kaarina Aitamurto
Tutkijatohtori, FT

Erityisosaaminen: nykyaikainen venäläinen pakanuus (rodnoverie), uusi vaihtoehtoinen hengellisyys, äärinationalistiset pakanalliset ryhmittymät

huone 217
050 448 4046

Curriculum Vitae
Henkilökohtainen kotisivu

   
SAS  

Sari Autio-Sarasmo
FT, dosentti
Choices of Russian Modernisation
-huippuyksikön tutkimuskoordinaattori

Erityisosaaminen: Neuvostoliiton taloushistoria, metsähistoria/ ympäristöhistoria, Neuvosto-Karjala, tieteen ja teknologian historia, teknologian siirto, idän ja lännen suhteet kylmän sodan aikana, Suomen ja Neuvostoliiton tieteellis-tekninen vaihto

Hallinnollinen kokemus: suunnittelu- ja kehitystehtävät

huone 231
050 3199 365
E-mail: sari.autio-sarasmo at helsinki.fi

Curriculum Vitae
Curriculum Vitae (pdf)

     
 

Dragana Cvetanovic
Tohtorikoulutettava, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen tohtoriohjelma
Valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitokselle.

Erityisosaaminen: Länsi Balkanin tutkimus (kielet ja kulttuurit, lähihistoria), sosiolingvistiikka (identiteettitutkimus), tekstintutkimus

huone 308
050 448 6465

Curriculum Vitae

     

Vladimir Gel'man
Professori, Venäjän politiikka
Regimes, Institutions and Change: Politics and Governance in Russia in a Comparative Perspective

Finnish-Russian network in Russian and Eurasian Studies FRRESH

huone 218

050 318 5701

Curriculum Vitae

   
 

Leo Granberg
Professori emeritus, dosentti, VTT

   

Daria Gritsenko
Apulaisprofessori, Russian Big Data

Erityisosaaminen: ympäristöpolitiikka, merenkulun laadunhallinta, merenkulkualan yritysten yhteiskuntavastuu, Itameren alue.

huone 230
050 415 0262

   

Emma Hakala
Tohtorikoulutettava, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen tohtoriohjelma
Valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan

Erityisosaaminen: Länsi-Balkan, ympäristöturvallisuus, konfliktinjalkeinen yhteistyö, kansainväliset järjestöt

huone 331
050 448 4412

 
     
   

 

Anna-Liisa Heusala
Vanhempi tutkija, VTT, dosentti

Erityisosaaminen: Hallinnon ja politiikan tutkimus,  Venäjän valtion johtaminen, kokonaisturvallisuus, Venäjän turvallisuuspolitiikka.

huone 309
050 448 6459

Curriculum Vitae

     
Stephanie Hitztaler  

Stephanie Hitztaler
Tutkijatohtori

Erityisosaaminen: metsien ekologia ja käyttö, metsistä puuaineen ohella saatavat muut tuotteet, kaukokartoitus ja paikkatietojärjestelmä, poliittinen ekologia, Neuvostoliiton jälkeinen väestötiede, Kamtšatkan niemimaa, etnobiologia

huone 308

050-448 4061

TUHAT-profiili ja Curriculum Vitae

 

 

     
 

Brendan Humphreys
Tutkijatohtori, VTT

Expertise: Cold War and Balkan history, nationalism and forms of exceptionalism, civic religion and myth creation, corruption, biography studies, and the sociology of violence and conflict

Huone 229
050-3729167

.Curriculum Vitae

 

   
     
   

Jussi Huotari
Tohtorikoulutettava, YTM

huone 320
050 448 9160

 

Sakari Höysniemi

Tohtorikoulutettava, YTM, Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma.

Erityisosaaminen: energia- ja ilmastopolitiikka (Suomi ja Venäjä), energiaturvallisuus, päästökauppa, ympäristöhallinta.

Tutkija From Failand to Winland (http://winlandtutkimus.fi/) -hankkeessa. 

Huone 308
+358 50 314 8944

TUHAT-profiili

 

   
 

Marina Khmelnitskaya
Tutkijatohtori

Erityisosaaminen: Comparative politics, Russian and post-Soviet politics, public policy, historical institutionalism, economic ideas, experts, governance, policy instruments, developmental state, housing policy, housing finance

huone 216
050 448 9154

Curriculum Vitae

     
 

Anna Klimova
Tohtorikoulutettava (sosiaali- ja kulttuuriantropologia), MA

Erityisosaaminen: Child welfare and foster care in Russia, alternative medicine, independent midwifery and home birth movement, new rituals and invented traditions, ethnography 

Tutkijana projektissa: A Child's Right to a Family: Deinstitutionalization of Child Welfare in Putin's Russia

huone 217
0503199417

     
 

Meri Kulmala
Tutkijatohtori, VTT

Erityisosaaminen: kansalaisyhteiskunta, hyvinvointivaltio, sosiaalipolitiikka, perhepolitiikka, lastensuojelu, etnografia, laadullinen tapaustutkimus

Tutkimushankkeen johtaja: Lapsen oikeus perheeseen: lastensuojelun deinstitutionalisaatio Putinin Venäjällä.

huone 217
050 448 4057

Curriculum Vitae

     
 

Katja Lehtisaari
Yliopistotutkija, YTT

Erityisosaaminen: journalismi, erityisesti talousjournalismi, Venäjän talouslehdistö, mediajärjestelmät, vertaileva mediatutkimus

Idäntutkimus -aikakausikirjan päätoimittaja

Aleksanteri Insight -päätoimittaja

Russian Media Lab
Hyperlokaali julkaiseminen
Media ja turvallisuus Keski-Aasiassa


huone 319
050 311 2590

Curriculum Vitae

   
 

Anna Lowry
Tutkijatohtori

Erityisosaaminen: Political economy of Russia and Eurasia, post-Soviet developmentalism, institutional and technological change and economic development, Russia's economic diversification, high-technology industries, Eurasian economic integration

huone 204
050 4488994

   
 

Katalin Miklóssy
Vanhempi tutkija, FT, dosentti

Erityisosaaminen: Itäisen Keski-Euroopan poliittinen kehitys, yrittäjyyden ja kilpailun yhteiskunnallinen merkitys, idän ja lännen välinen vuorovaikutus. Opettajien Akatemian perustajajäsen.

huone 216

050 368 3231

     
Jouko Nikula  

Jouko Nikula
Vanhempi tutkija, YTT, dosentti

Erityisosaaminen: maaseudun transitio,
ei-maataloudellinen yrittäjyys, keskiluokka

huone 325
044 583 8448

Curriculum Vitae (englanniksi, pdf)

   
 

Vesa Oittinen
Professori, FT

Erityisosaaminen: venäläinen filosofia ja aatehistoria

huone 330

Curriculum Vitae

     
 

Katri Pynnöniemi
Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori, YTT

(Venäjän turvallisuuspolitiikan Mannerheim-professuuri
Helsingin yliopisto ja Maanpuolustuskorkeakoulu)

huone 215
02 99530577

 

     
ratilainen  

Saara Ratilainen
Tutkija, FT

Erityisosaaminen: Venäjän kieli ja kirjallisuus, mediatutkimus, kulttuurintutkimus, venäläinen populaarikulttuuri, Printtimedia, Gender Studies

Russian Media Lab

huone 319
050 448 4047

Curriculum Vitae

   
 

Hilma Salonen
Tohtorikoulutettava, MA (Russian Studies)

huone 331
050 448 8623

 
 
   
 

Andrey Starodubtsev
Tutkijatohtori, FiDiPro-hanke

Erityisosaaminen: сomparative federalism, regional policy, authoritarian states and policy studies

huone 219
050 448 0614

     
 

Anna Tarasenko
Tutkijatohtori

Erityisosaaminen: civil society, nonprofit sector development in comparative perspective, welfare reforms and transformation, child's welfare

Tutkijana projektissa: A Child's Right to a Family: Deinstitutionalization of Child Welfare in Putin's Russia

Curriculum vitae pdf

Huone 217
040 811 6381

     
 

Mark Teramae
Tohtorikoulutettava, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen tohtoriohjelma
Valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan

Erityisosaaminen: comparative politics, post-Soviet studies, neopatrimonialism, authoritarianism, national identity, Ukraine, Central Asia

huone 331
050 448 4053

     
sanna turoma  

Sanna Turoma
FT, dosentti, akatemiatutkija

Finnish-Russian network in Russian and Eurasian Studies FRRESH

Erityisosaaminen: venäläinen kirjallisuus ja kulttuuri, matkakirjallisuus, jälkikolonialistinen tutkimus, neuvostoajan emigranttikirjailijat, imperium-tutkimus, tila ja maantiede neuvostokauden lopun kulttuurissa

huone 215
050 448 4051

Henkilökohtainen kotisivu

     
tynkkynen  

Veli-Pekka Tynkkynen
FT, dosentti, Venäjän ympäristöpolitiikan apulaisprofessori

Erityisosaaminen: energiapolitiikka, ympäristöpolitiikka, valta ja demokratia, alue- ja ympäristösuunnittelu, Venäjän maantiede

huone 309
040 517 0521

Curriculum Vitae (englanniksi, pdf)
Curriculum Vitae (TUHAT)

   

 

Elina Viljanen
Tutkijatohtori, FT

Erityisosaaminen: kulttuurintutkimus, länsimaisen taidemusiikin historia ja musiikkitiede, neuvostoliittolainen musiikkitiede, Venäjän/Neuvostoliiton aatehistoria ja filosofia, Boris Asafjevin teoria, 1920-luvun neuvostokulttuuri, Stalinin ajan kulttuuri ja tiede  

Henkilökohtainen tutkimushanke: Musiikkitiede Stalinin aikana
   
van der Vet  

Mariëlle Wijermars
Tutkijatohtori

Erityisosaaminen: Russian media (in particular TV and new media), cultural policy, media and internet regulation, cultural memory studies, Russian cinema

Russian MediaLab

Huone 219
050 311 5736

   
   

Ira Österberg
Tohtorikoulutettava, FM, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen tohtoriohjelma
Valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston nykykielten laitokselle.

Erityisosaaminen: venäläinen elokuva

huone 308
050 4484074

Curriculum Vitae

Visiting Fellows -ohjelman vierailevat tutkijat

Aleksanteri-instituutin vierailevien tutkijoiden ohjelma tarjoaa ulkomaisille tutkijoille mahdollisuuden 1-3 kuukauden tutkimusvierailuun Helsingin yliopistossa. Ohjelma on avoinna eri uravaiheissa oleville tutkijoille post doc -tasolta lähtien.

Visiting Fellows -ohjelmaan on lukuvuodeksi 2016–2017 kutsuttu 16 tutkijaa.

Bettina Renz, Arthur Mason ja Barbara Falk vierailivat instituutissa keväällä 2013

Muut vierailevat tutkijat

Aleksanteri-instituutissa on joissain tapauksissa mahdollista vierailla myös Visiting Fellows -ohjelman ulkopuolella. Lue lisää omarahoitteisista tutkimusvierailuista englanninkielisiltä sivuilta: www.helsinki.fi/aleksanteri/english/fellowship/other_visiting_researchers.html

Yoko Hirose
Visiting Researcher

Professor of the Faculty of Policy Management at Keio University, Research Associate of the Slavic Research Centre at Hokkaido University and Research Fellow of the Centre for Interdisciplinary Study of Monotheistic Religions (CISMOR) at Doshisha University, Japan.

Esittely

Huone 204

   

Atsushi Ogushi
Visiting Researcher

Associate Professor of Department of Politics at Keio University and research associate of the Slavic Research Center of Hokkaido University

Esittely

huone 204

 

Koulutus, kansainvälistyminen ja hankkeet

   
Ira Jänis-Isokangas  

Ira Jänis-Isokangas
Koulutuspäällikkö, FT, Finnish-Russian network in Russian and Eurasian Studies FRRESH

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimukseen liittyvät valtakunnalliset ja kansainväliset jatkokoulutusverkostot

Erityisosaaminen: Neuvostoliiton ja Venäjän yhteiskunnallisen ja poliittisen järjestelmän kehittyminen, Neuvostoliiton oikeushistoriaan ja rangaistuspolitiikkaan liittyvät kysymykset, aate- ja käsitehistoria.

huone 238
050 448 4056

   
Jouni Jrvinen   Jouni Järvinen
Koulutusohjelmajohtaja, VTT
Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus (IKEBB)
Ukraina-opintokokonaisuus

 

Erityisosaaminen: itäisen Keski-Euroopan ja Länsi-Balkanin maiden poliittinen historia, dissidentit, identiteettitutkimus ja historiapolitiikka

huone 203
050 338 2807

   
kaakkuriniemi  

Tapani Kaakkuriniemi
Koulutuspäällikkö, Maisterikoulu

Erityisosaaminen: valtio- ja demokratiateoriat, kansainväliset suhteet, Venäjän ja Baltian politiikka, Venäjän idea ja identiteetit, euraasialaisuus

huone 329
0400 289 942

   
Anna Korhonen  

Anna Korhonen
Kansainvälisten asioiden päällikkö, VTM

 • strateginen kehittäminen (erityisesti tutkimuksen tuki ja kansainvälistyminen)
 • kansainvälinen tutkimusrahoitus, rahoitus tutkimusympäristön kansainvälistymiseen
 • Visiting Fellows -ohjelma, suunnittelu ja johtaminen
 • tutkijavierailut
 • yhteistyösopimukset, Erasmus-sopimukset

Erityisosaaminen: poliittinen sosiologia, erityisesti nationalismi sekä kansainvälisten järjestöjen ja kansallisten vähemmistöjen suhteet

huone 234
050 563 6307

   
Eeva Korteniemi  

Eeva Korteniemi
Suunnittelija, YTM

Visiting Fellows -ohjelma
Venäjän kielen pääaineopiskelijoiden kieliharjoittelu
Aleksanteri-konferenssi

huone 231
050 415 0571

     
 

Minna Oroza
Koulutussuunnittelija, VTM


Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus (IKEBB)
Ukraina-opintokokonaisuus

huone 202
050 330 1898

   
Hanna Peltonen   Hanna Peltonen
Koordinaattori, maisterikoulu, KTM, VTM

Erityisosaaminen: yrittäjyys, naisyrittäjät, johtaminen ja organisaatiot, Venäjän transitio yritystaloudessa ja johtamisessa

huone 202
050 331 9894
Sähköposti: hanna.o.peltonen at helsinki.fi
 

Tieto- ja viestintäpalvelut

Niina Into  

Niina Into
Informaatikko, viestinnän suunnittelija, FM

 • instituutin viestinnän suunnittelu ja kehittäminen
 • verkkosivut ja sosiaalinen media
 • uutiskirje Aleksanteri News
 • tietopalvelu

huone 202
050 318 5667

     
Niina Into  

Elina Kahla

Yhteyspäällikkö, FT, Dosentti (Venäjän kulttuurihistoria)

PL 42, 00014 Helsingin yliopisto
Unioninkatu 33
huone 327

Puh. 050 563 6308, 0294123686

Curriculum Vitae (pdf)

     
 

Marko Tiainen
Informaatikko

 • kirjasto ja tietopalvelu
 • TUHAT -tutkimustietojärjestelmä
 • e-aineistot

huone 141 (kirjasto)
0503198581