100-vuotiaat naapurit: Suomi ja Venäjä

Helsingin yliopisto ja Aleksanteri-instituutti järjestävät yleisöluentosarjan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Sarja kulkee nimellä "100-vuotiaat naapurit: Suomi ja Venäjä". Luentosarja on osa valtakunnallista Suomi100 -ohjelmaa sekä Helsingin yliopiston Suomi100-ohjelmakokonaisuutta.

Videoituja puheenvuoroja luennoilta voi katsoa osoitteessa https://www.youtube.com/playlist?list=PLgcp8kM8jKj1mKFzQz_Cd8NPmMd6F8fHx.

Kuvaus
Seuraava luento
Koko ohjelma

Kuvaus

Suomen itsenäistyminen Venäjästä tapahtui osana suurten imperiumien hajoamista. Autonomian aika lukuisine vaiheineen vaihtui kahden uuden itsenäisen valtion naapuruuteen, ja samalla luotiin perusta maiden tuleville suhteille. Näitä ovat määrittäneet maailmansotien välisen ajan viileä kausi, toinen maailmansota, maailmansotien jälkeen luotu uusi maailmanjärjestys, kylmä sota ja Neuvostoliiton hajoamista seurannut muutoksen tila kansainvälisessä järjestelmässä. Euroopan kiristynyt poliittinen ilmapiiri ja kriisit, joiden osapuoli Venäjä on, heijastuvat väistämättä Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin. Viime vuosien tapahtumat ovat johtaneet erilaisiin arvioihin niin päättäjien, asiantuntijoiden kuin kansalaistenkin keskuudessa. Tähdäten päiväkohtaista uutisointia syvempiin ja historiallisempiin näkökulmiin naapuruussuhteista luentosarja "100-vuotiaat naapurit" tarjoaa yhden foorumin keskusteluille Suomesta ja Venäjästä.

Seuraava luento

4.10 Talous

Luennolla pureudutaan Suomen ja Venäjän taloussuhteisiin autonomian ajalta näihin päiviin. Miten taloussuhteet ovat kehittyneet ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet niihin?

Aiheesta alustavat:

Antti Kuusterä Suomen ja Venäjän taloudelliset suhteet autonomian aikana
Laura Solanko ” Venäjän talouskehitys ja Suomi”
Riitta Kosonen ”Sitkeät suomalaisyritykset Venäjällä”

Puhujaesittelyt:

Dosentti Antti Kuusterä on pankki- ja finanssihistorian tutkija, jonka tutkimuskohteita ovat julkinen talous, finanssi- ja pankkikriisit, yksittäiset pankit ja pankkiryhmät. Kuusterä on perehtynyt myös taloustieteen oppihistoriaan sekä institutionaaliseen näkökulmaan taloudellisten ilmiöiden analyysissa. Kuusterä on kirjoittanut laajasti suomalaisista pankeista. Juha Tarkan kanssa yhdessä kirjoitettu kaksiosainen Suomen Pankki 200-vuotta julkaistiin vuonna 2012.

Tohtori Laura Solanko työskentelee vanhempana tutkijana Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksella (BOFIT). Hän on erikoistunut Venäjän talouskehityksen seuraamiseen ja erityisesti Venäjän ja Kiinan, sekä Venäjän ja EU:n taloussuhteisiin sekä Venäjän energiapolitiikkaan. Laura Solanko on julkaissut alansa kansainvälisissä julkaisuissa.

Professori Riitta Kosonen toimii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskuksen (CEMAT) johtajana. Hän vastaa CEMAT:n tutkimushankkeista, jotka tuottavat tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimustietoa Venäjän ja Kiinan talouksista ja liiketoimintaympäristöistä sekä Itämeren alueen kilpailukyvystä osana globaalitaloutta. Lisäksi Kosonen toimii muun muassa Suomen ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiakomission yhteiskuntatieteiden työryhmän puheenjohtajana, Pietari-säätiön valtuuskunnan varapuheenjohtajana, jäsenenä Aleksanteri-instituutin johtokunnassa ja useissa maisteri- ja tutkijakoulujen johtoryhmissä sekä asiantuntijajäsenenä useissa talouselämän työryhmissä.

Koko ohjelma

Kaikki luennot pidetään keskiviikkoisin klo 17:00–18:45 Porthaniassa (Yliopistonkatu 3), sali II, 1. krs

15.2.2017 Suomen ja Venäjän väliset kulttuurivaikutukset
Laura Kolbe, Liisa Byckling, Tomi Huttunen


15.3.2017 Yhdistäneet aatteet ja erottaneet yhteiskuntamallit
Erkki Tuomioja, Marianne Liljeström, Markku Kivinen


19.4.2017 Karjala ja raja
Maria Lähteenmäki, Olga Davydova-Minguet, Markku Kangaspuro


17.5.2017 Sisäinen turvallisuus ja naapurisuhteet
Kimmo Rentola, Minna Jokela, Hanna Smith


6.9.2017 Ulkopolitiikkaa Suomessa ja Venäjällä
Jaakko Iloniemi, Tuomas Forsberg, Hanna Smith


4.10.2017 Talous
Riitta Kosonen, Laura Solanko, Antti Kuusterä


15.11.2017 Yhteiset globaalit haasteet
Pekka Haavisto, Christer Pursiainen


Muutokset ohjelmaan mahdollisia.