Tilaa uutiset sähköpostiisi >>

Aleksanteri-instituutti
PL 42 (Unioninkatu 33)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 02941 911 (HY vaihde)

aleksanteri [at] helsinki.fi
etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

Sijainti ja yhteystiedot

Väitöstilaisuus 5.10.2007

Ilmari Larjavaaran väitöskirja
"Funktionaalinen transitioteoria - Hallinto, oikeusjärjestys ja instituutiot Venäjällä"
tarkastetaan Helsingin Yliopistossa pe 05.10.2007, klo 12:00,
Päärakennus, Vanha osa, Auditorium XII, Unioninkatu 34.

Väitöskirjan tiivistelmät ja sähköinen julkaisu:
https://oa.doria.fi/handle/10024/12032
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-4103-7

Larjavaara, Ilmari:
Funktionaalinen transitioteoria: Hallinto, oikeusjärjestys ja instituutiot Venäjällä.
Kikimora Publications, A: 17. Helsinki, 2007.
ISBN 9789521037894, 259 s. 28 € + alv 8%.

Väitöskirja selittää Venäjän rakenteet

"Meillä on kymmeniä toimikuntia, instituutteja, säätiöitä ja muita järjestöjä, joiden pitäisi tutkia strategisia ongelmia. Toiminta on kuitenkin hajanaista.
Kokonaiskuvaa ja punnittua perusajatusta, jonka perustalle strategista suunnittelua voisi rakentaa, ei vieläkään ole."

Vladimir Putin
Habarovsk, 1999

Helsingin Yliopiston Aleksanteri Instituutin tohtoriohjelmassa laadittu väitöskirja
(Larjavaara, Ilmari: Funktionaalinen transitioteoria: Hallinto, oikeusjärjestys ja instituutiot Venäjällä ) selittää toimintaympäristön leimallisia piirteitä Venäjällä: hallinto- ja oikeusjärjestelmän epävakautta ja korruptiota sekä näiden järjestelmien läntisistä oloista eroavaa rationaalisuutta.

Väitöskirjan kirjoittaja, Ilmari Larjavaara, on muodostanut kuvaa Venäjästä useiden kenttätason kohteiden, kuten itärajan rekkajonojen ja kaksoislaskutuksen, suomalaisen rakentamisen Venäjällä ja korruption vastaisten kampanjoiden tarkastelun kautta.

Väitöskirja esittelee aiemmin tarjolla olleita näkökulmia merkittävästi syvemmän kuvan Venäjän rakenteista ja kehityksestä.

Tutkimus on ensimmäisiä Venäjästä koskaan laadittuja väitöskirjoja, jossa kohdetta tarkastellaan yhteiskuntatieteellisten kokonaisteorioiden avulla.
Tutkimuksen näkökulmana on rakenne-funktionalistinen teoria, jota on pidetty marxilaisuuden jälkeen ainoana jäljellä olevana yhteiskuntien kokonaisselitysteoriana.

Väitöskirja yhdistää hajanaisen Venäjän ihmettelyn ja empiiriset kuvaukset johdonmukaisiksi teorioiksi ja malleiksi.

Riittävän kunnianhimoisen teoreettisen tarkastelun kautta yleensä selittämättöminä pidetyt instituutiot ja toimintatavat Venäjällä, kuten juuri korruptio, tulevat käsitettäviksi. Väitöskirjan esittämien näkökulmien avulla rakenteita ja toimintakäytäntöjä Venäjällä on ymmärrettävissä yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla.

Väitöskirja on merkittävä puheenvuoro rakenteiden kehittämisestä Venäjällä.
Väitöskirjaa tullaan esittelemään EUn kehityspolitiikan valmistelusta ja rakenteiden kehityksestä vastaaville viranomaisille Venäjällä.

Yhteystiedot:

VTM Ilmari Larjavaara
Puh. 09-75-35-414
GSM 040-834-86-08
ilmari.larjavaara[at]ekami.fi

Julkaisua myy

:Aleksanteri-instituutti, puh. 09 191 24175.
kikimora-publications[at]helsinki.fi

Larjavaara, Ilmari:
Funktionaalinen transitioteoria: Hallinto, oikeusjärjestys ja instituutiot Venäjällä.
Kikimora Publications, A: 17. Helsinki, 2007.
ISBN 9789521037894, 259 s. 28 € + alv 8%.