Wilhelmsson: Universitetet ska bära sitt samhällsansvar

Rektor Thomas Wilhelmsson tog i sitt inskriptionstal upp kontakterna mellan universitetet och näringslivet och uppmuntrade de studerande att snabbare bli färdiga.

Rektor Thomas Wilhelmsson

Universitetets strategi som sammanfattas i fyra ord – mot toppen och mot samhället – blev det viktigaste temat i rektorns inskriptionstal.

- Det är klart att ett högklassigt universitet måste axla sitt samhälleliga ansvar, säger Wilhelmsson.

Enligt Wilhelmsson kan universitetet bära sitt ansvar endast om det upprätthåller aktiva relationer och en dialog med det omgivande samhället.

- Också här strävar universitetet efter att utvecklas vidare, lovar Wilhelmsson.

Rektorn erkänner att erfarenheterna har visat att dialogen och kontakterna med näringslivets ledning kräver förbättringar. Situationen är besvärlig eftersom det finns ganska få universitetsalumner på topplatser inom näringslivet.

- Det här är inte förvånande i sig: ledarna består till största delen av personer med ingenjörs- och ekonomutbildning, konstaterar rektorn.

- I andra länder har personerna i företagens ledning en betydligt brokigare utbildningsbakgrund än hos oss. Beror detta enbart på traditionerna inom näringslivet eller har universitetet orsak att kasta en kritisk blick i spegeln? frågar Wilhelmsson.

Dialogen med näringslivet kommer att aktiveras genom att en diskussion mellan alumngrupperna och fakulteterna väcks till liv. Med hjälp av försöket med critical friends, som ska inledas som ett samarbete mellan universitetet och alumnföreningen, kan fakulteterna för sin undervisningsplanering få kunskap om de färdigheter som väntas av de nyutexaminerade i arbetslivet.

- Det är viktigt att skapa en kontakt mellan arbetslivet och studierna som inspirerar de studerande att studera och bli färdiga. Den långsamma genomströmningen av studerande och den låga examensgraden är ett centralt bekymmer för universitetet; både med tanke på samhällsansvaret och på tillräckligheten i den basfinansiering som är bunden till antalet avlagda examina.

Oron är aktuell, för efter den examenstopp som följde på Bolognareformen har antalet utexaminerade sjunkit. Wilhelmsson hoppas att de studerande som står på tröskeln att avlägga examen slutför sina studier under höstens lopp.

- Universitetet och fakulteterna är med hjälp av olika specialerbjudanden med om att bidra till att detta företag lyckas.

Läsårets inskription firas idag på traditionellt vis. Man kan följa med inskriptionen i en direkt webbvideosändning och senare på Helsingfors universitets YouTube-kanal.

Inskriptionstalet i sin helhet » »

Text: Terttu Nurro & Tuomo-Pekka Arhi
Foto: Ari Aalto
6.9.2010
Översättning: Eva Wahlström
www.helsinki.fi/webbredaktionen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»