Aktia donerar 80 000 euro till universitetet

Aktia vill med donationen bidra till att garantera en internationellt konkurrenskraftig och högklassig utbildning och forskning på två språk i Finland.

Aktia donerar 80 000 euro till universitetet

- En hög kunskapsnivå ökar den nationella sysselsättningen och välfärden. Vi vill trygga universitetens regionala spridning för att säkerställa livskraftiga regioner också i framtiden, säger Aktias verkställande direktör Jussi Laitinen.

- Vi har inte satt ännu några direkta mål med vår donation, men det här är ett bra startskott för oss. Att göra goda saker i vardagen är roligt. Kanske vi kan erbjuda tvåspråkiga ungdomar sommarjobb i framtiden, på Aktia arbetar personer med ekonomisk utbildning men även jurister, ingenjörer, psykologer och pedagoger. Kontakten mellan näringslivet och universitet är viktig.

Aktia bildades i tiderna genom en fusion av åtta svenska sparbanker i Finland. Det bildades olika stiftelser som idag får en regelbunden utdelning i form av dividender. Ägarna vill ge detta bidrag vidare och främja sparandet samt lokal verksamhet. Det innebär bl.a. ett konkret stöd för teater och kulturverksamhet samt stöd för högskolor.

- Börsbolaget Aktia brukar inte göra allmännyttiga donationer. Vår uppgift har varit att försöka bedriva vår affärsverksamhet så bra att våra ägare får besluta vilka ändamål de vill stöda. Det är ett stort undantag för oss att vi ger denna donation och det var bolagsstämman som fattade beslutet. I detta fall var det statens extra stöd som lockade våra ägare att ge även Aktia möjligheten att stöda utbildningsväsendet i landet, säger Laitinen.

Staten bidrar med 2,5 gånger av varje enskild donations storlek.

Aktia Abp:s styrelse har fattat beslut om att donera 300 000 euro till olika universitet inom sitt verksamhetsområde. Donationen har gjorts med stöd av ett befullmäktigande av den egentliga bolagsstämman 25.3.2010. Enligt det kan bolaget stöda finländska högskolor och universitet med högst 300 000 euro.

Aktia stöder Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet och Åbo Akademi med 80 000 euro var. Vaasan yliopisto får ett bidrag om 25 000 euro, Turun yliopisto med 15 000 euro och universiteten i Uleåborg och Tammerfors får bägge 10 000 euro.

Text: Karin Hannukainen
Foto: Veikko Somerpuro
3.9.2010
www.helsinki.fi/webbredaktionen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»