Henry Milner vill ha mera medborgarfostran

Professor Henry Milner från Université de Montreal föreläste på fredagen 24 september vid Soc&kom.

Professor Henry Milner föreläste om ungdomars brist på intresse för politiken. Specialplanerare Niklas Wilhemsson lyfte i sin kommentar upp finländska satsningar som strävar efter att motverka den bristen.

Milners budskap till dem som planerar utbildningspolitiken är klart: det behövs mera fokus på samhälleligt påverkande. De ungas låga intresse för att delta i politiken kommer inte att öka utan insatser.

Milners normativa utgångspunkt är att det inte är bra för demokratiska samhällen att den politiska makten koncentreras till ett fåtal. Därför är han oroad över de unga som faller utanför politiken. De här ungdomarnas kunskap om samhället är svag. De röstar inte och använder inte heller andra möjligheter att påverka samhället de lever i. I Nordamerika är de politiskt utslagnas andel stor av ungdomarna. Man tror inte heller att ”internetgenerationen”, som föddes på 1990-talet, kommer att aktivera sig i samma grad som tidigare generationer då de blir äldre.

Det att den samhälleliga informationen finns lättillgänglig på internet ökar inte förmågan att hitta den. Det är lätt att surfa förbi den mångsidiga samhälleliga informationen. Därför borde man lära ut samhälleligt deltagande i skolorna. Som bra exempel lyfte Milner fram Minitinget från Norge. Minitinget är ett rollspel där skolungdomar får prova på politikernas jobb.

I sin kommentar efter föreläsningen lyfte specialplanerare Niklas Wilhemsson från Justitieministeriet upp finländska projekt som riktar sig till unga med syfte att stöda samhälleligt deltagande. Till exempel att över nätet ha möjligheter att lämna in motioner till kommunfullmäktige, som å sin sida är belagda att behandla dem.

Ungdomsforskningsnätverkets forskare Kari Paakkunainens kommentar uppmanade till tankegångar kring begreppen demokrati och deltagande mera generellt.

Under diskussionen framkom behov av att rikta uppmärksamhet mot att få de ungas vardag att mötas med politiken. I publikens kommentarer betonades behovet av att ändra deltagandets ramar och möjligheter så att de framstår som tillgängliga och lockande för ungdomarna.

Gästföreläsningen ordnades av Soc&kom, Institutionen för politik och ekonomi, Justitieministeriet, Nuorisotutkimusseura och Statsvetenskapliga föreningen i anledning av Statsvetenskapliga föreningens 75-årsjubileum. Henry Milner är även Visiting Professor vid Umeå Universitet.

Text: Marjukka Weide
Foto: Mats Engblom
29.9.2010
www.helsinki.fi/webbredaktionen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»