Hälsa och samhälle ur olika perspektiv

Den 21 september är det dags för forskningscafé vid Soc&kom. Höstens första tema är hälsa och samhälle.

Hälsa och samhälle ur olika perspektiv

Svenska social- och kommunalhögskolan inleder hösten med tre intressanta forskningscafén. Aktuella publikationer och projekt inom hälsa, samhälle, välfärd och journalistik kommer att presenteras och diskuteras.

Under det första tillfället, 21 september klockan 14.15, kommer sociologiprofessor Elianne Riska och forskningskoordinator Sirpa Wrede att presentera aktuella publikationer. Både Riska och Wrede har skrivit kapitel för publikationerna och bidragit med forskningsresultat som berör ämnet hälsa och hälsovård.

- Publikationerna är rykande färska exempel på forskning från Soc&kom som ingår i internationella nätverk med fokus på sociala frågor, säger Elianne Riska.

Publikationerna handlar om sociologisk genderforskning, nya fenomen kring hälsotjänster samt teoretiska och metodiska verktyg som behövs för att analysera vad som händer inom hälsovården.

- Vi kommer att tala om hälsa och hälsovård ur ett internationellt perspektiv och om de sociala och kulturella faktorer som inverkar. De internationella perspektiven är i allra högsta grad aktuella också för forskningen i Finland, menar Riska.

Sirpa Wrede menar att hälsovården är komplex och att den står inför stora förändringar.

- För att greppa komplexiteten och få perspektiv på hälsan som en central och samhällelig process krävs det kunskap, förklarar Wrede.

Den 12 oktober kommer bl.a. professor Helena Blomberg-Kroll att tala om välfärd och samhällsservice. Vid det sista tillfället, 11 november, är temat journalistik, medier och kommunikation där bl.a. professor Ullamaija Kivikuru kommer att berätta om aktuella projekt.

– Alla är varmt välkomna till forskningscaféerna. Vi räknar med livliga och intressanta diskussioner, säger Minna Lehtola, forskningsamanuens vid Soc&kom.

Forskningscafé vid Soc&kom, mer information » »

Text & foto: Nathalie Edman
17.9.2010
www.helsinki.fi/webbredaktionen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»