Språket tillhör alla

Vid Språkcentrum erbjuds kurser för studerande med en annorlunda inlärningsstil.

Språket tillhör alla

Språkcentrum vid Helsingfors universitet ansvarar för språkstudier som ingår i examen och erbjuder förutom nybörjar- och fortsättningskurser samt kurser på avancerad nivå i flera olika språk, också specialkurser för studerande med en annorlunda inlärningsstil.

- Behovet för individuell inlärning har ökat de senaste åren och det finns en stor efterfråga på kurser med annorlunda inlärningsmetoder, säger Tiina Mäenpää, lektor i svenska vid Språkcentrum.

De populära specialkurserna i svenska och engelska, som arrangeras för andra året i rad, erbjuder studerande en alternativ inlärningsmetod med fokus på känsla, motivation och en individuell inlärningsmetod snarare än grammatiska regler.

- För personer med annorlunda inlärning kan det ofta handla om stress eller ångest inför att studera ett främmande språk. Här får deltagarna känna av att de inte är ensamma om sin situation, förklarar Leena Karlsson, lektor i engelska vid Språkcentrum.

Kontinuerlig utvärdering och bedömning är en viktig del under kursens gång samtidigt som lärarnas arbete också innebär att vara tutorer och ge guidning i studierna. Både Mäenpää och Karlsson menar att det kan räcka med en övertygelse från en lärare för att studenten ska bli varse sin kunskap och förmåga.

- Ibland räcker det för den studerande att bara få prata med någon, därför är tutorverksamheten en viktig del av vårt arbete, säger Tiina Mäenpää.

I strategin för HU 2010-2012 står det skrivet att universitetet ska stöda en trespråkighet till vardags och att studieförmågan hos de studerande ska stödas av god undervisning och handledning.

- Specialkurserna vid Språkcentrum är konkreta exempel på stöd för de studerande, stöd för trespråkigheten och att vi är ett jämställt universitet, avslutat Leena Karlsson och Tiina Mäenpää.

Text & foto: Nathalie Edman
14.9.2010
www.helsinki.fi/webbredaktionen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»