Wilhelmsson: Universitetet måste jobba på innovationskedjan

Rektorn för Helsingfors universitet betonade i sitt öppningstal betydelsen av att utveckla innovationspolitiken och samarbetet med affärsvärlden.

Thomas Wilhelmsson Universiteten utgör grunden för innovationskedjan, men det fattas länkar i kedjan. Rektor Thomas Wilhelmsson efterlyste en utveckling av innovationsverksamheten i sitt öppningstal.

- Resultaten av den högklassiga grundforskningen har inte alla gånger kommersialiserats tillräckligt effektivt. Helsingfors universitet bör marknadsföra sina möjligheter bättre och skapa mötesplatser för dem som vill samarbeta med oss, konstaterade Wilhelmsson.

Den samhälleliga konkurrenskraften skapas inte enbart genom innovationer.

- Universiteten har en roll som bildningsuniversitet och att betona detta betyder inte att man försvarar det nostalgiska akademiska elfenbenstornet. Tvärtom passar tanken väl in med att vi poängterar den nationella konkurrenskraften i det globala samhället, påminde Wilhelmsson om.

En framgångsfaktor i konkurrensen mellan samhällena är en stark social gemenskapskänsla, vilket lyftes upp i öppningstalet.

- Principen med avgiftsfri utbildning på alla utbildningsstadier är en av grundpelarna i den sociala kohesionen och den allmänt höga utbildningsnivån. Vi skall hålla fast vid den här principen, betonade Wilhelmsson.

Han betonade starkt i sitt tal betydelsen av universitetets autonomi. Med tanke på god ledning är det förnuftigt att en betydande del av styrelsens medlemmar kommer utifrån, men ur autonomins synvinkel är det ändå väldigt viktigt att universitetet själv får välja även de utomstående medlemmarna.

De utlåtanden, som ges i samband med förslaget till den nya universitetslagen, kan utgöra grunden för en lag som öppnar nya möjligheter att utvecklas och bli ännu bättre.

- Universitetens reformplaner baserar sig på en ökande förståelse för att universiteten är centrala aktörer både i nationens utveckling och med tanke på informationssamhällets konkurrenskraft.

Reformens ekonomiska ramar fastställs långt av hur väl reformen slutligen lyckas, konstaterade Wilhelmsson. Han är nöjd med besluten som tagits gällande betalningsberedskapens nivå. Han påminde om att någon direkt justering av verksamhetsanslagens sjunkande realvärde inte har utlovats. Modellen, enligt vilken betalningsberedskapen och den kommande verksamhetsfinansieringen delas mellan universiteten, är ännu inte klar.

Öppningstalet finns i sin helhet på adressen www.helsinki.fi/lehdisto/index.shtml

Text: Terttu Nurro & Tapani Sainio
Foto: Ari Aalto
1.9.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Jonna Söderqvist


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»