”Prix van Gysel” till professor Leena Palotie

Det europeiska vetenskapspriset gavs för första gången till en finländsk forskare.

Leena Palotie Akademiprofessor Leena Palotie har tilldelats det europeiska vetenskapspriset ”Prix van Gysel” som är värt 100 000 euro.

Priset har sedan år 1990 delats ut vart tredje år till en framstående europeisk forskare. Med priset vill man höja den europeiska grundforskningens synlighet, speciellt inom biologi och medicin. Priset överlämnas av en medlem ur det belgiska kungahuset.

Professor Palotie arbetar vid Helsingfors universitet och Folkhälsoinstitutet. Hon leder en finländsk och en nordisk toppenhet som forskar i sjukdomsgener, samt ett stort europeiskt projekt vars uppgift är att reda ut folksjukdomarnas livsstils- och genetiska risker.

Paloties grupp har identifierat genförändringar som ligger bakom flera sjukdomar bland Finlands befolkning. Palotie har handlett över 60 doktorsavhandlingar och publicerat drygt 400 vetenskapliga artiklar. Hon är hedersdoktor vid Uppsala och Joensuu universitet och blev också nyligen vald som Finlands enda representant till styrelsen för Europeiska forskningsrådet.

Text: Päivi Lehtinen
Foto: Veikko Somerpuro
21.9.2006
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Madicken Malm


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»