Nya förvaltningsdirektören Esa Hämäläinen kommer till universitetet från Teaterhögskolan

Hämäläinen, som tillträder i början av oktober, tror att man kan sköta ärenden inom förvaltningen på ett enklare sätt än förut.

Nya förvaltningsdirektören Esa Hämäläinen kommer till universitetet från Teaterhögskolan

Politices magister Esa Hämäläinen har valts till förvaltningsdirektör för Helsingfors universitet från den 1 oktober 2011. Den nuvarande förvaltningsdirektören Kari Suokko går i pension under hösten.

Rektor kallade förra hösten de universitetsanslutna till en satsning för att minska byråkratin. Den nya förvaltningsdirektören är en mångsidig kulturidkare med nuvarande arbetsplats på Teaterhögskolan. Kommer byråkratin nu att minska?

– Att utveckla handlingsmönstren innebär naturligtvis fortlöpande arbete. Jag föreställer mig att satsningen på att minska byråkratin görs tillsammans och att vi har ett gemensamt mål för ögonen. Eftersom många rutiner och förfaringssätt är beroende av varandra låter rektors upprop lockande. Man kan gärna gå in för att sköta ärendena på ett enklare sätt än förut, funderar Hämäläinen.

De största strukturella omvälvningarna som universitetslagen förde med sig börjar nu vara över vid Helsingfors universitet. Förberedelserna för strategin 2013-2016 har god vind i seglen. I vilken riktning ser den kommande förvaltningsdirektören universitetet nu sträva?

– Man kommer säkert att fästa allt större uppmärksamhet på att trygga de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten vid universiteten, svarar Hämäläinen. Han litar på att universitetens internationella karaktär kommer att stärkas och att dialogen med samhället, medborgarna och organisationerna kommer att intensifieras.

Enligt Hämäläinen kommer servicen och de elektroniska systemen att betonas i universitetens förvaltning i framtiden.

– Jag tror också att det kommer att skapas nya slags modeller för den inre dialogen och deltagandet vid universitetet.

Förvaltningen innebär för Hämäläinen att sköta de gemensamma ärendena, och han gläder sig åt det.

– Som bäst stöder den och garanterar förutsättningarna för universitetets grundläggande uppgifter. Den är alltså en oundviklig del av universitetet. Förvaltningen ska dimensioneras rätt i fråga om både verksamhetssätten och resurserna, konstaterar han.

Esa Hämäläinen är en adept vid Helsingfors universitet och han har arbetat vid sitt alma mater under många år.

– Även om en liten del av mitt hjärta stannar på Teaterhögskolan känns det fint att återvända till Helsingfors universitet. Universitetet är mitt andliga hem. Jag väntar med iver på att få samarbeta med gamla och nya kolleger.

Esa Hämäläinen blev politices magister vid Helsingfors universitet år 1997. Han har varit förvaltningsdirektör vid Teaterhögskolan sedan år 2008. Före det arbetade han vid Helsingfors universitet, från år 1998 som planerare och sedan 2003 som utvecklingschef. Under studietiden (åren 1993-1997) verkade Hämäläinen som planerare och amanuens vid Konstindustriella högskolan.

Text: Terttu Nurro
Foto: Jaana Simula
24.8.2011
Översättning: Eva Wahlström
Helsingfors universitet, webbkommunikationen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»