Attackerna i Norge var de första i sitt slag – men knappast de sista

Docent Pasi Saukkonen är en av många specialister som uttalat sig i medierna om attackerna i Oslo och massmordet på Utøya under den senaste veckan.

Docent Pasi Saukkonen är en av många specialister som uttalat sig i medierna om attackerna i Oslo och massmordet på Utøya under den senaste veckan.

Pasi Saukkonen, som forskar vid CEREN, Centret för forskning om etniska relationer och nationalism, säger att vi inte borde dra förhastade slutsatser av vad attackerna betyder och vilka som varit motiven bakom dem. Saukkonen har läst delar av Anders Behring Breiviks manifest på internet.

– På basen av vad vi vet är det för grovt sagt att Breiviks attacker skulle ha riktat sin mot det nordiska välfärdssamhället. Det låter lite som George W. Bush ord under 9/11 då han sade att "Freedom itself was attacked (…) by a faceless coward". Det här är politikernas språk, inte forskarnas.

Det som vi vet är att Breiviks aktion var riktad mot norsk socialdemokrati och mot en viss invandrar- och integrationspolitik som förs i Norge.

– Vi forskare måste tänka framåt på vilka konsekvenser sådana här attacker kan ha på samhället. Om sådana här anfall skulle ske mer regelbundet i samma land skulle det bli mycket problematiskt för det öppna samhället.

Redan nu granskas olika säkerhets- och kontrollmekanismer för att förebygga något liknande från att hända igen. Men när når säkerhetsåtgärderna gränsen för att det öppna samhället drabbas, frågar sig Saukkonen.

– I det fallet skulle våra samhällen bli lika kontrollerade som flygfälten.

Attackerna riktades inte direkt mot invandrare eller muslimer utan mot arbetspartiets unga och mot majoritetsbefolkningen. Hurdan signal ser du det här som?

– Jag tror att det var första gången något liknande hände. Breiviks attack var unik och vi hoppas såklart att det skulle förbli så.

Ideologiskt kan man, enligt Saukkonen, placera Breivik till ett större europeiskt nynationalistiskt och ultrakonservativt fält som är mycket brett och heterogent.

– En attack från den sidan mot majoritetsbefolkningen är, vad jag vet, det första i sitt slag.

Även om vi har alla skäl att hoppas att det här var första och sista gången en sådan här attack sker, är det mycket osannolikt att det här var sista gången.

– Det är mycket troligt att sådana här dåd kopieras.

Saukkonen menar att de olika formerna av invandringskritiska åsikter som nynationalism och nyxenofobi är en europeisk företeelse och synsätten har blivit ganska starkt förankrade i politiska system överallt i Europa. Finland är inget undantagsfall.

– Men det som Breivik gjorde är också en del av någonting annat. Det är en del av en större radikaliseringsföreteelse i Europa som inte bara är fascistisk eller högerextrem utan där man, istället för en politisk väg, tar till våldsdåd för att uppnå sina mål.

Centret för forskning om etniska relationer och nationalism CEREN »»

Text och foto: Nadine Aschan
2.8.2011
Helsingfors universitet, webbkommunikationen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»