Wilhelmsson får det Nordiska juristpriset

Helsingfors universitets rektor Thomas Wilhelmsson tog idag emot det prestigefyllda Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser på en miljon svenska kronor.

Helsingfors universitets rektor Thomas Wilhelmsson tog idag emot det prestigefyllda Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser på en miljon svenska kronor.

Thomas Wilhelmsson fick ta emot priset av kronprinsessan Victoria vid det nordiska juristmötet i Stockholm, framför tusentals deltagares iakttagelse idag på förmiddagen. Priset delas ut i anslutning till det nordiska juristmötet vart tredje år.

Professor Wilhelmsson erhåller priset för ett omfattande och framstående civilrättsligt och europarättsligt författarskap av stor betydelse för nordisk rättsutveckling.

– Med djup ödmjukhet tackar jag för den stora hedersbetygelse det innebär att bli förlänad det nordiska juristpriset, säger Wilhelmsson.

Han vill i synnerhet lyfta fram de prisbelönta prestationernas kollektiva bakgrund. God forskning bedrivs i regel i grupp och i en kreativ miljö.

– Jag hade knappast fått priset om jag inte haft förmånen att fortgående ha möjlighet till nära växelverkan med kolleger i den teoretiskt och mångdisciplinärt fruktbara omgivning som Helsingfors universitets juridiska fakultet erbjuder och om jag inte haft förmånen att i mina forskningsprojekt kunna engagera ett betydande antal högt begåvade och inspirerande doktorander.

Thomas Wilhelmsson är juris hedersdoktor vid tre universitet; Uppsala universitet, Universitetet i Oslo och Tartu universitet. Han är professor i civil- och handelsrätt sedan 1981 och rektor sedan 2008.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är en av Sveriges största forskningsfinansiärer. Stiftelsen grundades den 19 december 1917 då bankdirektör K A Wallenberg och hans hustru Alice Wallenberg överlämnade en donation om 20 miljoner kronor till förvaring i Stockholms Enskilda Bank för Stiftelsens räkning.

Knut och Alice Wallenberg fortsatte att bygga upp Stiftelsen genom en serie donationer under tre decennier. Under denna period överförde de successivt huvuddelen av sina samlade tillgångar på Stiftelsen.

Stiftelsen har enligt sina stadgar till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd.

Tidigare har två finländare fått Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser; professor Lars Erik Taxell och Högsta domstolens president Leif Sevón.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse »»

Text: Nadine Aschan
Foto: Elin Ivemo
18.8.2011
Helsingfors universitet, webbkommunikationen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»