Nordisk öronkongress firar hundra år

Kongressen för det nordiska förbundet för otolaryngologi eller ÖNH (öron- näs- och halssjukdomar) firar sitt hundraårsjubileum i år.

Kongressen för det nordiska förbundet för otolaryngologi eller ÖNH (öron- näs- och halssjukdomar) firar sitt hundraårsjubileum i år.

Professor Anne Pitkäranta är kongressens första kvinnliga president och förbundets första kvinnliga ordförande. Hon berättar att kongressen inleds med samma tema som presenterades för hundra år sen på den första kongressen.

– Den inledande föreläsningen handlar om mellanörats sjukdomar och komplikationer. Samma ämne behandlades för hundra år sedan, men nu är problemet ett helt annat.

År 1911 var det vanligt att man dog på grund av sjukdomar och komplikationer i mellanörat. För cirka sextio år sen kom antibiotikan in i bilden och numera dör man inte längre av öronsjukdomar.

– Problemet är snarare att man idag ofta överbehandlar med antibiotika, säger Pitkäranta.

Nordisk sammanhållning

Enligt Pitkäranta är det lätt för oss nordbor att diskutera hur vi borde ta hand om våra patienter eftersom de nordiska länderna har ganska samma medicinska system och alla har möjlighet att få sjukvård.

Också våra etiska regler är de samma och vi har goda registreringssystem i alla nordiska länder.

– Jag tror att vi borde göra alltmer undersökningar tillsammans. Varken Finland eller Sverige är så stort men om vi slår oss samman och får mer patienter i våra undersökningar skulle forskningen vara mer effektiv.

De nordiska länderna kunde också göra mer för u-länderna, tycker Pitkäranta. En föreläsning på kongressen handlar om nordiska ÖNH-läkares arbete i u-länder, bland annat i Angola och Kenya.

– I Sverige är man lite framför oss och mer medvetna om läget i många u-länder. Det här är något som vi borde lyfta fram mer.

Kongressen ordnas förr 31:a gången i Helsingfors den 18-20 augusti. Endast två gånger på hundra år har man varit tvungen att inhibera kongressen, i Oslo 1919 på grund av första världskriget och i Stockholm 1947 efter andra världskriget.

Congress of the Nordic Association of Otolaryngology »»

Text: Nadine Aschan
Foto: Martti Korpijaakko
16.8.2011
Helsingfors universitet, webbkommunikationen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»