Nationsverksamhet ger vänner för livet

Vid Helsingfors universitet finns fyra svenskspråkiga nationer: Nylands Nation, Vasa nation, Åbo Nation och Östra Finlands Nation. Nationerna är indelade enligt landskap och alla nationer har egna nationshus runt om i Helsingfors.

Vid Helsingfors universitet finns fyra svenskspråkiga nationer: Nylands Nation, Vasa nation, Åbo Nation och Östra Finlands Nation. Nationerna är indelade enligt landskap och alla nationer har egna nationshus runt om i Helsingfors.

Styrelsemedlemmarna i Vasa nation; Alexandra Back och Henrik Finnström tar emot i Ostrobotnias fina utrymmen på Tölögatan 3 i femte våningen, med utsikt över hela staden. Back, som är hemma från Nykarleby, är bostadsansvarig vid VN och studerar statskunskap för femte året vid Helsingfors universitet.

Finnström kommer från Larsmo och fungerar som medlemssekreterare. Han har bl.a. hand om medlemsregistret och skriver ut medlemsintyg åt nationens medlemmar. Han studerar medicin för andra året.

Vasa nation har cirka 300 juniormedlemmar och lika många seniormedlemmar, d.v.s. sådana som inte längre studerar.

För att få vara med i Vasa nation ska man vara hemma från Österbotten eller ha en släkting därifrån. Fastän reglerna är rätt strikta har ändå vem som helst rätt att besöka Vasa nation.

– Vi har en hel del icke-österbottningar som kommer hit till nationsvåningen för att umgås och träffa människor, säger Finnström.

Vasa nation har en del samarbete med de finska motsvarande nationerna. Några större gemensamma fester och annat program ordnas under året.

Ursprungligen fanns det en Österbottnisk nation men språkliga tvister ledde till att nationen delades upp i Pohjois-Pohjalainen Osakunta och den Sydösterbottniska avdelningen år 1907. År 1908 delades den Sydösterbottniska avdelningen sedan i svenskspråkiga Vasa avdelning och finskspråkiga Etelä-Pohjalainen Osakunta. Vasa nation fick sitt nuvarande namn först 1924.

Det finns många fördelar med att vara aktiv i en nation. Förutom det stora och roliga programutbudet träffar man människor och får nya vänner.

– Man får en massa kontakter och ett socialt nätverk, säger Alexandra Back. Man lär också känna seniormedlemmar. De bjuds t.ex. in på årets finaste fest, årsfesten.

– Helsingfors är en ganska finsk stad men inom Vasa nation får man tala sin egen dialekt, säger Finnström. Man känner ofta en viss samhörighet med andra som kommer från Österbotten.

Som nationsmedlem kan man dessutom ansöka om bostad och stipendier och få rabatt på nationens restaurang.

Intervjun med Alexandra Back och Henrik Finnström ingår i den nya Svenska studieguiden, se webbversionen »»

Vasa Nation »»

Nylands Nation »»

Östra Finlands Nation »»

Åbo Nation »»

Text: Nadine Aschan
Foto: Linda Tammisto
10.8.2011
Helsingfors universitet, webbkommunikationen


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»