HU föreslås få 308 miljoner 2009

Förslaget på 285 miljoner extra till universiteten inte så märkvärdigt om man synar det närmare, menar HU:s kvestor.

Ökning i budgetförslaget Undervisningsministeriet föreslår en höjning på 285 miljoner euro till finansieringen av universiteten i sitt förslag till statsbudgeten 2009. De finska universitetens sammanlagda finansiering skulle då uppgå till 1 770 miljoner euro år 2009. Förslaget till förhöjning omfattar behovet av extra finansiering för universitetens helhetsreform, såsom statens finansieringsandel på 200 miljoner euro i Aalto-högskolans kapital.

Helsingfors universitets kvestor Ilkka Hyvärinen höjer inte på ögonbrynen över budgetförslaget.

- En förhöjning med 285 miljoner euro låter stort och fint, men då Aalto-högskolan fått sitt och 50 miljoner går till universitetens betalningssäkerhet, så återstår enbart 35 miljoner ökade verksamhetsanslag för alla landets universitet att dela på.

Sammanlagt har cirka 308 miljoner euro reserverats för Helsingfors universitet. Enligt kvestor Hyvärinen är budgetförslaget varken är bättre eller sämre än förväntningarna. Den slutgiltiga förslaget blir klart efter budgetförhandlingarna, där regeringen lovat att ta upp finansieringen för universiteten till diskussion.

Helsingfors universitet kommer att använda tilläggsanslagen i budgetförslaget bland annat till löneförhöjningar, om än blygsamma. Flera av universitets enheter skulle dock vara i behov av mera statsbidrag.

- Det är svårt att avgöra vilken enhet är mest förtjänt av tilläggsfinansiering. Men liksom alltid är det de minsta fakulteterna, såsom veterinärmedicinska, teologiska och juridiska, som har det kämpigast med att få pengarna att räcka till, berättar Hyvärinen.

Undervisningsministeriet föreslår även att Finlands Akademis fullmakt att bevilja forskningsanslag ökas med 12.9 miljoner euro till sammanlagt 258 miljoner euro samt en ökning på 1 miljon euro för utveckling av forskarkarriären.

- Höjningen är på tok för liten, utbrister Hyvärinen. Finlands Akademi är den enskilt största enheten som beviljar grundfinansiering för forskning. Konkurrensen om deras forskningsanslag är ytterst hård redan nu.

Text: Johanna Metsämäki
Foto: Europeiska unionen
7.8.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»