Våldet mot kvinnor ett allvarligt problem

HU-professor vald till kommittén för övervakandet av FN:s kvinnokonvention.

Våld mot kvinnor allvarligt problem Niklas Bruun, professor vid Helsingfors universitet, har valts till medlem i kommittén för övervakandet av FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor – CEDAW. Bruun utnämndes i juli i New York.

CEDAW-komittén övervakar hur konventionen följs i de 185 länder som ratificerat avtalet. Den här sommaren har kommittén behandlat situationen i Finland. Enligt rapporten är våldet mot kvinnor utbrett i vårt land, även om vi är en av föregångarna i jämställdhetsfrågor i världen. Därtill anser kommittén att antalet kvinnor på ledande poster i samhället är för lågt i Finland. I rapporten lyfte man speciellt fram den akademiska världen och uttryckligen professorstjänsterna.

Att minska våldet mot kvinnor är ett av de gemensamma globala målen.

- Det är självklart att våld riktat mot kvinnor är ett allvarligt problem. Problemet förvärras av en allt råare krigsföring, där kvinnor utsätts för grova och systematiska kränkningar, till exempel våldtäkter, berättar Niklas Bruun om kommittéarbetets aktuella teman.

Bruun har deltagit i beredningen av Finlands jämställdhetslag samt i ratificeringen av FN:s kvinnokonventions multilaterala avtal i Finland.

- Att en expert från Finland och Helsingfors universitet väljs till kommittén är ett värdefullt erkännande. Det säger mycket om omvärldens uppfattning av Finland som en rättsstat, konstaterar Bruun.

Han berättar att valet föregicks av en hård kamp om kommittéplatserna bland medlemsländerna. Kommittén har 23 medlemmar. De fungerar som självständiga experter som arbetar under konventionens multilaterala avtal.

Text: Tapani Sainio
Foto: Veikko Somerpuro
4.8.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Johanna Metsämäki


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»