HU:s specialställning bevaras i nya lagen

Den nya universitetslagen för med sig förändringar för finansieringmodellen och personalpolitiken.

Förslaget till ny universitetslag Utkastet till den nya universitetslagen har kommit på utlåtanderunda till de finska universiteten. Undervisningsministeriets lagförslag innehåller många väntade förändringar. Universitetens verksamhetsfördelar förbättras, då de får friare befogenheter att söka tilläggsfinansiering och bestämma om sin egen organisations interna uppbyggnad.

- Vi har de senaste åren ordnat vår finansieringsanskaffning med en ny tro. Möjligheterna till nya former av finansiering är goda, menar rektor Thomas Wilhelmsson.

Enligt lagförslaget kan Helsingfors universitet fortfarande självständigt förfoga över eget anskaffat kapital vid sidan av universitetets övriga bokföring. Det här kapitalet föreslås också i huvudsak vara befriat från skatt.

Arbetsgivarens förhandlingsrättigheter flyttas över till universiteten, och tjänsteförhållandena övergår i gemensamma arbetsavtal.

Till rektorns befogenheter tillförs administrativt ledande och beslut om nya anställningar.

- Motvikten till rektorns ställning är en relativt stark styrelse, som universitetet självt väljer, berättar Wilhelmsson.

Av styrelseledamöterna bör hälften, med ordförande inräknad, vara utomstående universitetet. Styrelsen har totalt 14 medlemmar.

Enligt utkastet har Helsingfors universitet fortfarande en kansler, som dock i fortsättningen utnämns av universitetet självt. Kanslerns rättigheter att vara närvarande och yttra sig i frågor som gäller Helsingfors universitet vid regeringens sammanträden består.

Nationalbibliotekets och Svenska social- och kommunalhögskolans ställningar hålls oförändrade, men man strävar efter att minska nationalbibliotekets styrelse.

Lagförslaget behandlas som bäst av universiteten. Också Helsingfors universitet presenterar sitt utlåtande i mitten av oktober.

Förslaget till den nya universitetslagen (pdf, på finska) på undervisningsministeriets hemsidor.

Text: Elina Mattila-Niemi
Foto: Veikko Somerpuro
21.8.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Johanna Metsämäki


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»