Öppna universitetet i nya utrymmen

Kurser i ledarskap och EU-studier hör till höstens nyheter

Öppna universitetet Anmälningstiden till höstkurserna vid Helsingfors universitets Öppna universitet inleddes på måndag. Samtidigt invigde Öppna universitetet sina nya utrymmen på tredje våningen i Gloets köpcentrums. Betjäningspunkten ligger optimalt tillgänglig i närheten av Helsingfors universitets centrumcampus och Kajsaniemis metrostation.

Men man behöver inte köa i Gloet för att anmäla sig till kurserna.

- Idag anmäler sig cirka 90 procent av de studerande via nätet och resten per telefon eller på plats, förklarar Sari Laurila, chef för studieservicen.

Till höstens nyheter hör biämnesstudier i ledarskap och en EU-studiehelhet.

- Vid Öppna universitetet försöker vi allt mer reagera på aktuella saker. Under sommaren har till exempel kurser om Kina och skolmobbning erbjudits, berättar Laurila.

Barnträdgårdsläraren Riikka Palmula besökte betjäningspunkten i Gloet på måndag för att höra sig för om kurserna i specialpedagogik.

- Eftersom det är kvällsstudier så är det enklare för mig som småbarnsförälder att delta, konstaterar Palmula.

Helsingfors universitets Öppna universitet erbjöd år 2007 kurser i 90 läroämnen vid 9 fakulteter. Undervisning ordnades på sammanlagt 46 orter och antalet studerande var cirka 15 400.

Text och foto: Tapani Sainio
Foto: Liisa Parviainen
12.8.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Johanna Metsämäki


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»