Helsingfors universitet har stigit i världsrankingen

HU har bättrat med fem placeringar till 68 plats på rankinglistan över världens universitet.

HU:s flagga På listan över världens 500 bästa universitet kom förutom Helsingfors universitet även Uleåborgs universitet, Åbo universitet, Tekniska högskolan, Jyväskylä universitet samt Kuopio universitet med från Finland.

Bland de europeiska universiteten finner man nu Helsingfors universitet på 19 plats, en förbättring på tre placeringar sedan i fjol. Cambridge uppskattas vara Europas främsta universitet.

Det var Jiao Tong-universitetet i Shanghai som för sjätte gången sammanställde TOP 500-listan. Som jämförelsekriterier kontrollerade man bland annat hur många vetenskapliga priser som universitetens forskare erhållit, hur ofta universitetens forskare citerades samt i hur stor utsträckning deras artiklar publicerades internationellt.

Rektor Thomas Wilhelmsson gläds över universitetets framgång, men menar att det förbättrade resultatet inte kom helt oväntat.

- För mig var det ingen stor överraskning, utvecklingen har klart visat på att våra ansträngningar bär frukt. Man bör också minnas att skillnaderna är ytterst små bland top 100-universiteten, säger Wilhelmsson.

Helsingfors universitets styrka var antalet citeringar av forskningsresultat i vetenskapliga publikationer. Däremot kom det lägre poäng då forskarnas och alumnernas vetenskapliga pris räknades.

Wilhelmsson påminner om att till exempel gamla Nobel-pris bidrar till traditionella toppuniversitets goda placeringar. Universitetens nuvarande status beskrivs bäst genom hur ofta deras forskare och forskningsresultat citeras. I den rankingen placerade sig Helsingfors universitet bland Europas tio bästa.

Toppuniversiteten är ganska geografiskt centrerade: Av de hundra bästa finns hela 58 i Nord-Amerika, 34 i Europa och 8 i Asien. Det mest framgångsrika afrikanska universitetet finner man bland de trehundra bästa. I ledningen ligger samma tre universitet som i fjol: Harvard, Stanford och Berkeley.

- Till en viss del är rankningarna något missvisande eftersom kriterierna gynnar engelskspråkiga universitet. Både den internationella flexibiliteten och citeringen av forskningsresultat ligger på en annan nivå än för övriga universitet. Helt klart är de amerikanska universiteten överlägsna tack vare sin starka finansieringsgrund och internationella verksamhet, förklarar Wilhelmsson.

- Säkerligen kommer Kina hårt framåt på listan i framtiden. Där satsar man just nu enorma resurser på toppuniversitet, berättar Wilhelmsson.

Text: Tapani Sainio
Foto: Veikko Somerpuro
8.8.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion

Översättning: Johanna Metsämäki


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»