Nya rektoratet inleder på skolbänken

Universitetsreformen skall köras på rätt spår och genomföras med hänsyn till redan fungerande instanser, menar Wilhelmsson.

Rektor Thomas Wilhelmsson Idag inleder Helsingfors universitets nya rektorat sin ämbetsperiod. Tidigare i vår valde kollegiet prorektor Thomas Wilhelmsson till ny rektor för universitetet och utnämnde i juni Hannele Niemi, Matti J. Tikkanen, Johanna Björkroth och Markku Löytönen till prorektorer.

Under augusti och september kommer det nya rektoratet att genomgå ett omfattande inskolningsprogram i sina nya uppgifter och bekanta sig med universitetets alla instanser. Sinsemellan skall de bland annat diskutera den interna arbetsfördelningen. Efter den intensiva perioden möts rektoratet traditionsenligt åtminstone en halv dag i veckan.

- Rektorn har ju den betydande beslutsmakten och leder beredandet av ärenden för konsistoriet. Rektorns åsikt kommer att vara avgörande i många viktiga frågor. Men prorektorernas linjedragningar inom deras respektive ansvarsområden skall respekteras, berättar Thomas Wilhelmsson om ansvarsfördelningen.

Nyvalde Wilhelmsson ser med arbetsiver och framtidstro på den kommande rektorsperioden.

- Vi har en spännande och utmanande tid framför oss. Det är viktigt att universitetsreformen körs på rätt spår, att vi får en ny lag och en ny finansieringsmodell som vi kan vara nöjda med. Vi kommer också att utnyttja det spelrum som reformen erbjuder för att skapa en flexiblare organisation.

Han påminner dock om att Helsingfors universitet är ett av Europas toppuniversitet beträffande undervisning och forskning. Reformen bör förverkligas så att man inte rubbar det som redan fungerar bra. Reformtröttheten känns redan av ute på fältet, menar han.

Wilhelmsson vill gärna personligen arbeta för en internationalisering av universitetet på alla nivåer samt bygga ut samarbete med samhället och näringslivet. Idag träffade rektoratet Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen.

Text: Johanna Metsämäki
Foto: Ida Pimenoff
1.8.2008
www.helsinki.fi/webbredaktion


Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»