Professor Yrjö Helariutta fick betydande forskningsanslag

EURYI-priset stöder unga forskare.

Professor Yrjö Helariutta fick betydande forskningsanslag Professor Yrjö Helariutta har beviljats ett forskningsunderstöd för unga forskare. Stödet innebär att han under ungefär fem års tid kommer att få cirka 250 000 euro per år.

Yrjö Helariutta är professor i botanik vid Åbo universitet. För tillfället fungerar han som gruppledare vid institutet för bioteknik vid Helsingfors universitet. Helariutta disputerade vid Helsingfors universitet år 1995. Från år 2000 har han hört till en spetsforskningsenhet som undersöker växters molekylärbiologi och skogsträdens bioteknik.

Professor Helariuttas grupp undersöker hur generna styr trädens tillväxt och förändringar på molekylnivå. Gruppen har gjort flera viktiga genfynd med backtrav (Arabidopsis thaliana) och bevisat att informationen som fås från generna i backtrav kan tillämpas i forskning om skogsträd. Resultaten är av betydelse i skogs- och träförädling.

EURYI-priset har instiftats av European Heads of Research Councils (EuroHORCs) i samarbete med European Science Foundation (ESF). Målet med EURYI-priset, som delades ut för andra gången, är att stärka den europeiska forskningen samt att uppmuntra och stöda begåvade unga forskare.

Unga forskare runt om i världen kunde ansöka om priset. Det sammanlagda antalet sökande steg till över 600. Av dem beviljades totalt 25 personer forskningsanslag.

Text: Liisa Parviainen
Översättning: Jenni von Frenckell
Foto: Yrjö Helariutta
5.8.2005
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»