Helsingfors universitets fonder fick miljondonation

Pengarna skall hjälpa studerande som är i behov av mentalvård.

Helsingfors universitets fonder fick miljondonation

Psykologie magister Maria Lival-Lindström har donerat en miljon euro till Helsingfors universitets fonder.

– Orsaken till att investeringsobjektet blev just Helsingfors universitet är att fonderna sköts väl. Dessutom är studerande en bra målgrupp, säger Lival-Lindström.

I enlighet med donatorns önskemål grundar Helsingfors universitet en fond som skall heta Valo. Målet är att främja den mentala hälsan hos universitetsstuderandena i huvudstadsregionen. Speciellt skall fonderna stöda studerandenas möjligheter att få långvarig psykoterapi.

Med donationen vill Lival-Lindström understöda mentalvårdstjänsterna som under de senaste åren har varit mål för kraftiga nedskärningar.

– Jag anser att långvarig psykoterapi representerar värden som är hotade i vårt samhälle. Jag ser det som en risk att satsa endast på kortvarig terapi, även om den också är nyttig, konstaterar Lival-Lindström.

Text: Mirja Mäenpää
Översättning: Jenni von Frenckell
Foto: Veikko Somerpuro
4.8.2004
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»