Examensreformen trädde i kraft

Studieveckor blir studiepoäng.

Examensreformen trädde i kraft I och med Bolognaprocessen har universiteten nu gått över till ett examenssystem i två steg. Systemet trädde i kraft den första augusti och innebär att en grundexamen i framtiden omfattar två nivåer.

Studerandena måste först avlägga en lägre högskoleexamen, innan de kan fortsätta studierna och avlägga en högre högskoleexamen.

Med undantag av barnträdgårdslärare och farmaceuter har alla nya studerande rätt att avlägga en högre högskoleexamen, trots reformen. Med andra ord behöver studerandena inte gå igenom ytterligare inträdesförhör när magistersstudierna skall inledas.

Med examensreformen får universiteten också separata magistersprogram för studerande som redan har en kandidatexamen. De här programmen är oftast tvärvetenskapliga eller specialdesignade efter behov och efterfrågan. Trots de nya programmen kommer majoriteten av magistrarna att utexamineras från universiteten precis som förr.

I samband med reformen avskaffas också studieveckorna, som har använts sedan 1970-talet. I framtiden kommer studieinsatserna att räknas i studiepoäng.

Studerande som inleder sina studier hösten 2005 eller senare kommer att följa det nya systemet. De som har inlett sina studier redan tidigare får slutföra studierna enligt det gamla examenssystemet ända fram till hösten 2008, då övergångsskedet tar slut.

Mer information: helsinki.fi/tutkinnonuudistus/svenska.

Text: Mirja Mäenpää
Översättning: Jenni von Frenckell
Foto: Alexandria
2.8.2005
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»