Svenska studiehandboken gavs ut i förnyad form

Information på nätet kompletterar den tryckta guiden.

Alt-tekstin paikka Också i år finns det en särskild studiehandbok på svenska. Svenska studiehandboken samlar all information om den svenskspråkiga verksamheten och undervisningen vid Helsingfors universitet i en och samma bok. Den riktar sig främst till studerande vid Helsingfors universitet men är nyttig läsning även för lärare, personal och andra intresserade.

Svenska studiehandboken ges i år ut i förnyad form. Innehållet i boken kompletteras av information som finns på nätet. Nytt för i år är att guiden inte innehåller exakta datum, tider eller platser för kurserna. De uppgifterna hittas i stället i handboken som finns på webben. På det sättet blir det möjligt att uppdatera handboken under hela året och att senare föra in förändringar eller korrigeringar.

I Svenska studiehandboken hittar man information om bland annat universitetet som helhet, examenssystemet, de olika fakulteterna, studierna, förvaltningen och de studiesociala frågorna. Dessutom innehåller studiehandboken praktiska uppgifter om till exempel lärare som undervisar på svenska, de olika biblioteken samt en ordlista med utbildningstermer.

Nya studerande kommer att få hem Svenska studiehandboken med posten inom augusti månad. Gamla studerande får hämta sina handböcker från studentrådgivningarna i samband med närvaroanmälan.

Svenska studiehandboken på nätet

Text och foto: Jenni von Frenckell
17.8.2005
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»