3900 nya studerande vid Helsingfors universitet

Medicin samt beteendevetenskapliga och humanistiska ämnen lockade studerande. Medicin samt beteendevetenskapliga och humanistiska ämnen lockade studerande.

Helsingfors universitet fick i våras ta emot 22 370 ansökningar. Jämfört med året innan sjönk antalet ansökande en cirka två procent.

Medicinska, humanistiska och beteendevetenskapliga fakulteten lockade fler sökande än i fjol. Vid de övriga fakulteterna sjönk antalet en aning. Mest sjönk antalet sökande vid farmaceutiska, biovetenskapliga och statsvetenskapliga fakulteten. Vid statsvetenskapliga fakulteten minskade intresset för speciellt nationalekonomi och kommunikation.

Humanistiska fakulteten är den största av fakulteterna vid Helsingfors universitet, både vad beträffar antalet studerande och antalet sökande. Historiska studier, kulturforskning och konstforskning behöll sin popularitet och var till och med populärare i år än året innan. Den största konkurrensen uppstod om studieplatserna i konsthistoria och inhemsk litteratur.

Under tio procent av de ansökanden som deltog i inträdesförhören får börja läsa tillämpad pedagogik och psykologi vid beteendevetenskapliga fakulteten. Likaså var antalet antagna till statsvetenskapliga fakultetens u-landsforskning, politisk historia, socialpsykologi och kommunikation under tio procent.

Redan under några års tid har det varit möjligt att ansöka om en studieplats till humanistiska fakulteten elektroniskt. I år var antalet elektroniska ansökningar 3700 vilket betyder att över 80 procent av ansökningarna skickades via nätet.

Text: Mirja Mäenpää
Översättning: Jenni von Frenckell
Foto: Eero Roine
16.8.2005
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»