Höstterminen vid Öppna universitetet kör igång

Flera nya ämnen i det svenskspråkiga utbudet.

Anmälningstiden börjar den 18 augusti

Öppna universitetet vid Helsingfors universitet bjuder under höstterminen på mångsidiga ämnen och kurser. Bland kurserna som ordnas på svenska finns till exempel filosofi, historia, litteratur och religionsvetenskap.

Experimentet med egen svenskspråkig undervisning vid Öppna universitetet fortsätter i höst. Försöket inleddes under sommaren och i höst ordnar Öppna universitetet fyra nya kurser på svenska: socialpolitik, socialpsykologi, socialt arbete och journalistik. Undervisningen kommer att ordnas i samarbete med Svenska social- och kommunalhögskolan.

I övrigt förändras kursutbudet och undervisningen vid Öppna universitet inte speciellt mycket jämfört med tidigare år.

– Förändringarna har främst att göra med den aktuella examensreformen, berättar Helena Majamäki vid Öppna universitetet.

Trots reformen slutförs alla studiehelheter som är på hälft vid Öppna universitetet enligt det gamla systemet, precis som planerat.

Den största förändringen i undervisningen under den kommande terminen berör vuxenpedagogik och pedagogik, som förenas och blir ett och samma ämne.

Anmälningstiden börjar den 18 augusti. Nogrannare uppgifter om kurserna samt anmälningsinstruktioner hittar du på Öppna universitetets hemsida.

Text: Jenni von Frenckell
Foto: Veikko Somerpuro
11.8.2005
www.helsinki.fi/webbredaktion

Månadens nyheter »»
Nyhetsarkiv »»